سایر مشخصات

کلاس عایق F ,
کلاس حفاظتی IP55 ,

فرم ثبت نظر


spump