یاتاقان های ژورنالنیاز است که در هنگام اقدام جهت تهیه این کمپرسورها، سایز یاتاقان ها و انتخاب آنها با توجه به نوع کمپرسور به درستی انجام بگیرد. عدد DN (قطر سوراخ یاتاقان بر حسب mm ضربدر سرعت محور) یاتاقان های ضد اصطکاکی باید چک شده و از آن اطمینان حاصل شود که در محدوده های قابل پذیرش وجود داشته باشد و همچنین عمر مفید (L-10) به اندازه حداقل 25000 ساعت باشد. فشارهای وارد بر یاتاقان پوسته ای (بر اساس سطح تصویر شده) باید کمتر از 250 psi باشد.


یاتاقان های محوری، فشاری
در کمپرسورهای پیچی کوچک معمولا یاتاقان های ضد اصطکاکی تماسی زاویه ای به کار گرفته می شوند. همانگونه که قبلا بیان شد باید عدد DN و عمر مفید (L-10) در طول فاز تهیه کمپرسور مورد تایید قرار بگیرد.

در کمپرسورهای پیچی بزرگ تر (بالای 300 BHP) این امکان وجود دارد که یاتاقان های مخروطی استفاده شود و در برخی دیگر از این کمپرسورها (بالای 1000 BHP) از یاتاقان های دو تکه فشاری در راستای محور استفاده می شود. با صرف نظر از نوع این یاتاقان ها، بارهای وارده به یاتاقان باید کمتر از 250 psi باشد. در کمپرسورهای پیچی بزرگ معمولا جهت کنترل بارهای محوری از تجهیزات بالانس نظیر پیستون های بالانس استفاده می شود.


چرخ دنده های تنظیم
همان گونه که قبلا بیان شد، در کمپرسورهای پیچی خشک جهت اطمینان از لقی های مناسب روتور، از چرخ دنده های تنظیمی بیرونی بهره گرفته می شود. در صورتی که در این لقی به اندازه 0.0004 اینچ افزایش داده شود آنگاه از میزان بازده به مقدار 1 درصد کاسته خواهد شد. دنده های چرخ دنده تنظیم کاملا با دقت سنگ زنی می گردند و لذا لازم است تا فرآیند روانکاری آنها به صورت پیوسته صورت پذیرد. در کمپرسورهای کوچک (کمتر از 300 BHP) می توان از یک رینگ خود روانکاری استفاده نمود و در کمپرسورهای بزرگ تر یک سیستم روانکاری با فشار بالا مورد نیاز خواهد بود.

در کمپرسورهای پیچی مرطوب (روغن زده شده) به چرخ دنده های تنظیم بیرونی نیازی نیست اما مقدار مشخصی از روغن (معمولا در پایین پوسته) به داخل پیچ ها تزریق می شود. به عنوان مثال، نرخ روغن تزریق شده در 100 ACFM مقدار 7GPM در کمپرسورهای هوا است.


تجهیزات مربوط به آب بندی
در کمپرسورهای پیچی خشک لازم است تا انتهای هر روتور با آب بندی های مناسب آب بندی گردد. بنابراین لازم است تا از ورود روغن چرخ دنده های تنظیم به داخل جریان و همچنین ورود گاز فرآیند به داخ سیستم روغن کاری جلوگیری شود. در کمپرسورهای مرطوب تنها به یک آب بند کننده در انتهای محور پیچی در سمت کوپلینگ نیاز است. صرف نشر از نوع کمپرسورهای پیچی انواع متنابهی از آب بندها وجو دارد که برخی از عمومی ترین آنها شامل موارد ذیل می شود:

· آب بند مارپیچی (Labyrinth)

· آب بند از نوع رینگ کربنی محدود کننده (Restrictive Carbon Ring Type)

· آب بندهای مکانیکی

· آب بندهای گازی خشک (Dry gas seals)


سیستم های کمکی
کمپرسورهای پیچی کوچک دارای سیستم خود روانکاری (رینگ روغن) به همراه سیستم آب بندی باشند. با توجه به شرایط کارکرد، همچنین کمپرسورهای پیچی خشک می توانند مجهز به یک سیستم خنک کاری پوشش دار نیز باشند. کمپرسورهای پیچی بزرگ تر یک سیستم روغن تحت فشار را در روانکاری خود استفاده کرده و آب بندی آنها به وسیله سیستم آب بندی گاز انجام می شود.

کلیه کمپرسورهای مرطوب (روغن زده شده) پیچی به یک سیستم جداسازی روغن نیاز دارند که به طور معمول با سیستم روانکاری ترکیب می شوند. یک سیستم نمونه از P و ID برای چنین سیستمی در شکل 28-19 ارائه شده است. تجربه نشان داده که قابلیت اطمینان اجزای آب بندی و یاتاقان ها با انتخاب و طراحی قطعات و اجزای سیستم کمکی ارتباط مستقیم دارد.


@image


مقاله مرتبط


کمپرسورهای پیچی

کمپرسورهای پیچی از جمله جدیدترین نوع کمپرسورها است. کمپرسورهای پیچی خشک قبل از سال 1940 مطرح و تا سال 1960 برای مواردی که نیاز به هوا با نرخ جریان پایین تا متوسط داشتند مورد استفاده قرار نمی گرفت.

انواع کمپرسورهای پیچی

در شکل 28-8 یک کمپرسور پیچی تک مرحله ای، بدون روغن با پیچ های دو تایی به همراه قطعات اصلی آن نمایش داده شده است. کمپرسور پیچی بدون روغن اولین نوع کمپرسور مورد استفاده در تامین هوای تجهیزات اندازه گیری در یک کارخانه است که مورد استفاده قرار می گیرد.

روابط عملکردی کمپرسورها

تمامی کمپرسورهای پیچی از نوع کمپرسورهای جابه جایی مثبت هستند. عملکرد کمپرسورهای پیچی در استفاده آنها در فرآیندهای آدیاباتیک محاسبه می شود.

کنترل ظرفیت

به دلیل اینکه کمپرسورهای پیچی از نوع کمپرسورهای جابه جایی مثبت هستند بنابراین جریان حجمی ورودی آنها ثابت می باشد.