سایر مشخصات

ویژگی قابلیت تحمل گشتاورهای بسیار ,
توضیحات گیربکس های شافت مستقیم دارای گشتاور بالا و راندمان خوبی می باشند. نحوه انتقال نیرو از الکتروموتور به گیربکس توسط اتصال مستقیم الکتروموتور و گیربکس انجام می گیرد. گیربکس های شافت مستقیم به دلیل دارا بودن فضای بیشتر نسبت به گیربکس های حلزونی توانایی جای دادن دنده های بزرگتر و طبعا تحمل فشار بیشتری به گیربکس های حلزونی می باشد. دیگر مشخصه گیربکس های شافت مستقیم طول عمر بالا و هزینه نگه داری پایین می باشد. ,

فرم ثبت نظر


spump