سایر مشخصات

نوع الکترو گیربکس خورشیدی ,
توضیحات در گیربکس های خورشیدی سه اسپارگر در یک حلقه ی دندانه دار از داخل محاط شده اند و یک پینیون در مرکز این حلقه قرار دارد که با این سه اسپارگر درگیر می باشد . با چرخش این پینیون سه اسپارگر با حفظ زاویه ی 120 درجه از یکدیگر مثل سیاره حول مرکز پینیون که حکم خورشید را دارد می چرخند به همین دلیل در فارسی به آن خورشیدی و در لاتین سیاره ای (Planotary) می گویند . بزای کاهش دور باید یک حلقه ی دیگر هم به گیربکس اضافه نمود . پس باید حرکت سه اسپارگر را به یک چرخش حول یک محور تبدیل نمود . باید صفحه ای را به سه اسپارگر متصل نمود که با چرخش سه اسپارگر داخل حلقه آن صفحه حول محور پینیون چرخش کند . دوباره می توان به این صفحه پینیونی متصل نمود که سه اسپارگر دیگر که در یک حلقه ی دیگر محاط هستند بچرخاند و با این روش و با اضافه نمودن حلقه ها یا به اصطلاح طبقات دور و گشتاور گیربکس را دستکاری نمود و تغییر داد . ,

فرم ثبت نظر


spump