کنتاکتورها


کلیدهای فشار متوسط یا کلید دژنکتور
این کلیدها ویژگی های کلی یک کلید معمولی را دارا هستند و از این نظر مشابه کلیدهای فشار ضعیف می باشند. در واقع برای هر کلید فشار متوسط باید یک جریان نامی اتصال کوتاه در کنار جریان نامی و جریان تحمل اتصال کوتاه تعریف شود. با توجه به اینکه این نوع کلیدها در مداراتی با ولتاژ بالا مورد استفاده قرار می گیرند بنابراین مسائل عایقی و همچنین قوس الکتریکی ناشی از قطع و وصل کلید اهمیت بیشتری را پیدا خواهد کرد. کلید فشار متوسط یا دژنکتور نوعی کلید است که می تواند در موقع لزوم جریان عادی شبکه و در موقع خطا جریان اتصال کوتاه را به سرعت قطع کند. انواع کلید دژنکتور به سه دسته روغنی ، گازی و خلاء تقسیم می شوند.


قابل ذکر است که امروزه دژنکتورهای روغنی تقریبا منسوخ و از رده خارج شده اند و استفاده از دژنکتورهای گازی و خلاء رواج بیشتری دارد. این دو نوع دژنکتور در سطح گسترده ای در صنایع مختلف استفاده می شوند و هر یک نیز دارای مزایا و معایب خاص خود می باشند. به عنوان مثال کلیدهای خلاء نسبت به کلیدهای گازی دارای قابلیت و تعداد عملکرد بهتری از نظر قطع و وصل می باشند. تعداد قطع جریان اتصال کوتاه در کلید گازی 25 تا 30 با بوده در حالی که این مقدار در کلید خلاء برابر با 100 بار می باشد. اما از طرف دیگر دژنکتور خلاء دارای اثرات منفی زیست محیطی بوده و حتی موجب عقیم شدن آقایان می شود. در این نوع دژنکتورها به دلیل فاصله کم بین کنتاکت های پایینی و بالایی، سرعت عمل قطع بسیار بالا بوده و به همین علت هم ولتاژ اضافی به وجود می آید. معمولا در هنگام استفاده از این دژنکتورها از برق گیر یا Surge Arrester استفاده می شود تا ولتاژ اضافی تخلیه شود. در طرف دیگر در دژنکتور SF6 به دلیل فاصله بیشتر میان کنتاکت ها این ولتاژ اضافی به مراتب کمتر بوده و نیازی به برق گیر نخواهد داشت.


ساختمان عملکرد کلید دژنکتور
برای قطع و وصل کردن دژنکتور فنرهای جداگانه ای تعبیه خواهد شد که هر کدام این فنرها به یک شفت متحرک وصل می شوند. فنر متصل دژنکتور معمولا دارای مکانیزم شارژ دستی و یا دارای موتور بوده و فنر قطع توسط انرژی آزاد شده فنر وصل شارژ خواهد شد. عمل آزاد سازی فنرها نیز به وسیله تحریک یک ضامن توسط بوبین های قطع و وصل صورت خواهد پذیرفت. هر دژنکتور جهت مکانیزم قطع و وصل خود دارای بوبین های جداگانه بوده که نام آنها بویین وصل و بویین قطع می باشد. بویین های مذکور چه به صورت دستی و چه به صورت کنترل از راه دور فرمان می گیرند. عمل حفاظت در تابلوها از طریق فرمان هایی می باشد که از سمت رله به کلید ارسال شده و سپس این فرمان ها به برق دار شدن بوبین های قطع یا وصل و در نهایت به عمل کردن دژنکتور منجر خواهد شد.


ترانسفورماتور اندازه گیری

ترانس جریان

ترانس جریان به وسیله ای گفته می شود که جریان های زیاد و غیرقابل اندازه گیری خط را اندازه گیری کرده و یا حفاظتی تبدیل به جریان کمتر می کند. در رده فشار متوسط ترانس های جریان غالبا از نوع Cast Resin یا رزین ریخته شده بوده و اجزای اصلی تشکیل دهنده آن شامل مواردی از جمله سیم پیچ اولیه، سیم پیچ ثانویه، هسته و رزین می شود.

به عنوان مثال یک ترانس با جریان A 200/5 ترانسی است که جریان 200 آمپر را در اولیه به 5 آمپر در ثانویه تبدیل خواهد کرد که میزان جریان مناسبی برای تجهیزات مربوط به اندازه گیری یا حفاظتی تلقی می شود. مقادیر استاندارد برای جریان ثانویه 1 آمپر و 5 آمپر می باشد.

مقاله مرتبط


توانایی نصب تجهیزات و راه اندازی تابلوهای برق

کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک Commission International Electrotechnical که اختصارا IEC نامیده می شود یکی از سازمان های وابسته به سازمان بین المللی استاندارد یا International Standard Organization یا همان ISOمی باشد که وظیفه اصلی آن تدوین استانداردهای مورد نیاز صنعت برق می باشد.

اثر جریان حرارتی Ith

مشخصات هسته یک ترانس جریان جهت اندازه گیری و حفاظتی دارای تفاوت با یکدیگر می باشد. هسته یک ترانس جریان تک هسته ای می تواند برای تجهیزات اندازه گیری و همچنین تجهیزات حفاظتی کاملا مناسب باشد. مشخصات اصلی یک هسته مربوط به کلاس دقت آن می شود؛ کلاس های دقت رایج برای هسته های اندازه گیری 2/0، 5/0 و 1 می باشد که آن را به شکل 0.2M5T، 0.5M5 و 1M5 مشخص می نمایند.

آزمایش تابلوهای فشار ضعیف

تمامی تابلوهای فشار ضعیف باید بعد از ساخت در کارخانه و همچنین پس از نصب در محل و قبل از راه اندازی، در زمینه های خواص دی الکتریک، افزایش دما، ایستادگی در برابر اتصال کوتاه، پیوستگی مدارات حفاظتی، فواصل هوایی و خزشی، نحوه کار اجزای مکانیکی و درجه حفاظ مورد آزمایش قرار گیرند. این آزمون ها بر اساس مفاد بند 8 نشریه شماره 1928 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان مشخصات آزمون ها صورت بگیرد.

آزمایش کنترل ضخامت رنگ با استفاده از دستگاه

آزمایش کنترل ضخامت رنگ با استفاده از دستگاه روش اجرای این آزمایش بدین شکل است که پروب دستگاه را در نقاط مختلف قطعه رنگ شده قرار داده و ضخامت آن را اندازه گیری می کنند.