کمپرسور


شیشه دو جداره صنعتی

کنترل ظرفیت

1397/9/3

به دلیل اینکه کمپرسورهای پیچی از نوع کمپرسورهای جابه جایی مثبت هستند بنابراین جریان حجمی ورودی آنها ثابت می باشد.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

یاتاقان های ژورنال

1397/9/3

معمولا یاتاقان های ژورنال انتخاب شده از نوع یاتاقان غلطکی و ضد اصطکاکی است. در کمپرسورهای بزرگ تر از یاتاقان های لغزشی یا پوسته ای استفاده می شود.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

روابط عملکردی کمپرسورها

1397/9/3

تمامی کمپرسورهای پیچی از نوع کمپرسورهای جابه جایی مثبت هستند. عملکرد کمپرسورهای پیچی در استفاده آنها در فرآیندهای آدیاباتیک محاسبه می شود.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

انواع کمپرسورهای پیچی

1397/9/3

در شکل 28-8 یک کمپرسور پیچی تک مرحله ای، بدون روغن با پیچ های دو تایی به همراه قطعات اصلی آن نمایش داده شده است. کمپرسور پیچی بدون روغن اولین نوع کمپرسور مورد استفاده در تامین هوای تجهیزات اندازه گیری در یک کارخانه است که مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

کمپرسورهای پیچی

1397/9/3

کمپرسورهای پیچی از جمله جدیدترین نوع کمپرسورها است. کمپرسورهای پیچی خشک قبل از سال 1940 مطرح و تا سال 1960 برای مواردی که نیاز به هوا با نرخ جریان پایین تا متوسط داشتند مورد استفاده قرار نمی گرفت.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

میرا کننده های نوسان

1397/9/3

به دلیل عملکرد غیریکنواخت و غیرپیوسته پیستون، نوسانات فشاری همواره ایجاد می شود.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

سیلندر و لوله داخل آن

1397/9/3

در شکل 25-7 دو نوع سیلندر که بیشتر رایج می باشد نشان داده شده است که عبارتند از عمل کردن یک طرفه و دو طرفه.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

وظایف قطعات اصلی کمپرسورهای رفت و برگشتی

1397/9/3

در این فصل وظایف هر یک از قطعات اصلی یک کمپرسور رفت و برگشتی را تشریح خواهیم کرد. ابتدا از قسمت کارتر روغن شروع می کنیم و وظیفه اجزای مختلف آن را بررسی خواهیم کرد.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

منحنی های مقاومت سیستم

1397/9/3

شکل 4-3 سیستمی را نشان می دهد که منحنی مقاومت سیستم با منحنی کمپرسور در نقطه طراحی برخورد می کند. در شکل 4-4، دو منحنی مقاومت سیستم متفاوت که دو سیستم فرآیند مختلف را نشان می دهند ارائه شده است. منحنی که اختلاف فشار آن از نقطه صفر شروع می شود یک سیستم فرآیندی را ارائه می کند که فقط در آن مقاومت سیستم وجود دارد. وقتی که کمپرسور از کار می افتد فشار در داخل سیستم صفر است و منحنی این مقاومت سیستم به عنوان فرآیند برگشتی بیان می شود.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

عملکرد کمپرسور در یک سیستم

1397/9/3

یک سیستم مجموعه ای از اجزا و قطعات است که به یکدیگر متصل شده و با یکدیگر کار می‌کنند. در یک نمونه فرآیند، مجموعه اجزا (ظروف، مبدل های حرارتی، کوره ها، شیرهای کنترلی و لوله کشی و...) که با یکدیگر کار کرده و باعث به وجود آمدن نوعی مقاومت در برابر جریان توربوکمپرسورها می گردند.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

حجم واقعی، حجم استاندارد و جریان جرمی کمپرسورها

1397/8/30

طراحی هر کمپرسور بر اساس جریان حجمی آن می باشد. به دلیل اینکه در عملکرد کمپرسور باید سرعت گاز در نظر گرفته شود به همین دلیل جریان حجمی واقعی همواره جهت طراحی مورد استفاده قرار می گیرد. شکل 3-4 مفهوم جریان حجمی واقعی را نشان می دهد.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

مشخصات کمپرسور(جابه جایی مثبت و دینامیکی)

1397/8/30

فشرده سازی با کمپرسورهای جابه جایی مثبت به صورت افزایش گاز به دلیل عمل کردن یک حجم ثابت در یک فضای محبوس شده تعریف می شود. انواع این کمپرسورها به صورت رفت و برگشتی، گوشواره ای دوار، پیچی دوار و پیستون مایع دوار دسته بندی می شود.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

کمپرسورهای گریز از مرکز چند مرحله ای با پوسته های افقی دو تکه

1397/8/30

پوسته به دو قسمت بالایی و پایینی در امتداد خط المرکز افقی کمپرسور دو تکه تقسیم شده است. پوسته با تکه های افقی امکان دسترسی به تجهیزات و متعلقات داخلی کمپرسور بدون ایجاد مشکل از لحاظ لقی بین محور و پوسته و یا هم راستایی یاتاقان ها را میسر خواهد ساخت.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

کمپرسور رفت و برگشتی

1397/8/30

قطعات اصلی تشکیل دهنده یک کمپرسور رفت و برگشتی شامل میل لنگ، زبانه متحرکی که در داخل شیار قرار می گیرد، سیلندر، پیستون، آب بندی های دسته پیستون، شیرهای مکش و تخلیه می شود.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

کمپرسورهای پره ای دوار

1397/8/30

یک کمپرسور پره ای دوار با پره های کشویی (لغزشی) از تعدادی پره تشکیل شده است که به صورت آزادانه بر روی شیارهای طولی که بر روی محور برش داده شده اند قرار دارند. نیروی گریز از مرکز سبب می شود که پره ها به سمت بیرون حرکت کرده و قسمتی که بین محور و هر دو پره و پوسته تشکیل می شود به شکل محفظه ای درخواهد آمد.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

انواع کمپرسورها و نمونه هایی از کاربردهای آنها

1397/8/30

کمپرسورها به دو گروه اصلی شامل کمپرسورهای جابه جایی مثبت و کمپرسورهای دینامیکی تقسیم می شوند. کمپرسورهای جابه جایی مثبت به ماشین هایی اطلاق می شود که محصول خروجی آنها دارای حجم ثابت بوده و انرژی آن (هد) متغیر می باشد. ضمن اینکه مشخصات گاز روی عملکرد این نوع کمپرسور تاثیری نمی گذارد.

مشاهده