کمپرسورهای گریز از مرکز چند مرحله ای با پوسته های افقی دو تکهدر صورت امکان، لوله های نازل ها باید بر روی نیمه پایینی پوسته کمپرسور قرار داده شوند تا امکان مونتاژ کردن کمپرسور بدون نیاز به بیرون آوردن لاین های فرآیندی آن فراهم شود.


کمپرسورهای گریز از مرکز چند مرحله ای با باردهی از بغل
از این نوع کمپرسورها به طور انحصاری در سرویس های خنک سازی و سرد کردن استفاده می شود. یک نمونه کمپرسور سردسازی در شکل 2-12 نشان داده شده است. نکته مهم در رابطه با این نوع کمپرسور این است که می تواند به شکل افقی دو تکه و همچنین شعاعی دو تکه وجود داشته باشد.


@image


کمپرسورهای گریز از مرکز چند مرحله ای (بشکه ای)
پوسته این نوع کمپرسور به صورت استوانه ای کامل بوده و انتهای آن قابل جابه جایی می باشد تا امکان دسترسی به قطعات و متعلقات داخلی را فراهم آورد. کمپرسورهای گریز از مرکز چند مرحله ای از مرکز شعاعی چند تکه به طور معمول به نام کمپرسورهای استوانه ای یا بشکه ای نیز شناخته می شوند.

کاربرد این نوع کمپرسورها مانند کمپرسورهای چند مرحله ای گریز از مرکز با پوسته دو تکه افقی می باشد. اما در حالت استاندارد کمپرسورهای استوانه ای جهت کاربردهای با فشار بالاتر یا ترکیبات گازی با مول کمتر (ترکیبات گاز هیدروژن) انتخاب می شوند.


کمپرسورهای گریز از مرکز چند مرحله ای با دنده یکپارچه
در شکل 2-14 نمونه ای از این نوع کمپرسور نشان داده شده است. کمپرسورهای گریز از مرکز چند مرحله ای با دنده یکپارچه دارای یک دنده با دور پایین هستند که دو دنده کوچک را با سرعت بالا می چرخاند. پروانه ها در یک انتها و یا در هر دو انتهای هر Pinion قرار داده شده اند و هر پروانه دارای پوسته جداگانه و منحصر به فرد خود می باشد. پوسته دنده بزرگ ممکن است به صورت دو تکه افقی جهت دسترسی به دنده ها باشد.

گاز از دورن دریچه ورودی مرحله اول به سوی پروانه رفته و پروانه گاز را از دریچه ورودی دریافت خواهد کرد. سپس آن را به شکل دینامیکی فشرده کرده و گاز فشرده شده را در شیپور تخلیه خواهد کرد. شیپوره اطراف دهانه را احاطه کرده و کاهش تدریجی سرعت گازی که پروانه را ترک می کند در پی خواهد داشت. گاز خروجی از شیپوره از داخل یک پوسته مارپیچ خارج خواهد شد و پوسته مارپیچ گاز را جمع کرده و از سرعت آن بیشتر کاسته شده و مقداری انرژی سرعت اضافی در آن به وجود می آورد. گاز از اولین مرحله از داخل دریچه خروجی مرحله اول خارجی می شود و به کولر داخلی وارد خواهد شد. از آنجا نیز به دومین مرحله ارتباط داده شده است و خروجی مرحله دوم وارد یک کولر داخلی شده و از آنجا به مرحله سوم وارد خواهد شد.


@image


کمپرسورهای محوری افقی دو تکه
یک کمپرسور محوری شامل یک محور اصلی به همراه مجموعه ای از تیغه های گردنده و همچنین پوسته مخروطی شکل با پره های ثابت بر روی آن می شود. هر تعداد از تیغه ها به وسیله تعدادی از پره های استاتور در برگرفته شده اند. گاز به دریچه ورودی وارد شده و از اینجا به مارپیچ خروجی خواهد رفت. مارپیچ ورودی، جریان گاز را علاوه بر اینکه شتاب دار خواهد کرد، به سمت پره های استاتور نیز می فرستد. پره های استاتور جریان گاز را کاملا در راستای گاز با تیغه های به چرخش در می آورند.

همچنین تیغه ها انرژی گاز را به وسیله افزودن بر سرعت گاز افزایش خواهند داد. پره های استاتور مانند شیپور عمل کرده و در مقابل جریان گاز مقاومت ایجاد می کنند و سبب خواهند شد که سرعت گاز کم شود و فشار آن افزایش یابد. همچنین پره های استاتور جریان گاز را برای ردیف بعدی تیغه ها کاملا موقعیت دهی خواهند کرد. به دلیل اینکه پره ها و تیغه های استاتور به شکل پشت سر هم در طول پوسته قرار گرفته اند بنابراین قبل از اینکه گاز از کمپرسور خارج شود چندین مرتبه شتابدار شده و یا از شتاب آن کاسته خواهد شد.

مقاله مرتبط


کمپرسور رفت و برگشتی

قطعات اصلی تشکیل دهنده یک کمپرسور رفت و برگشتی شامل میل لنگ، زبانه متحرکی که در داخل شیار قرار می گیرد، سیلندر، پیستون، آب بندی های دسته پیستون، شیرهای مکش و تخلیه می شود.

مشخصات کمپرسور(جابه جایی مثبت و دینامیکی)

فشرده سازی با کمپرسورهای جابه جایی مثبت به صورت افزایش گاز به دلیل عمل کردن یک حجم ثابت در یک فضای محبوس شده تعریف می شود. انواع این کمپرسورها به صورت رفت و برگشتی، گوشواره ای دوار، پیچی دوار و پیستون مایع دوار دسته بندی می شود.

حجم واقعی، حجم استاندارد و جریان جرمی کمپرسورها

طراحی هر کمپرسور بر اساس جریان حجمی آن می باشد. به دلیل اینکه در عملکرد کمپرسور باید سرعت گاز در نظر گرفته شود به همین دلیل جریان حجمی واقعی همواره جهت طراحی مورد استفاده قرار می گیرد. شکل 3-4 مفهوم جریان حجمی واقعی را نشان می دهد.

عملکرد کمپرسور در یک سیستم

یک سیستم مجموعه ای از اجزا و قطعات است که به یکدیگر متصل شده و با یکدیگر کار می‌کنند. در یک نمونه فرآیند، مجموعه اجزا (ظروف، مبدل های حرارتی، کوره ها، شیرهای کنترلی و لوله کشی و...) که با یکدیگر کار کرده و باعث به وجود آمدن نوعی مقاومت در برابر جریان توربوکمپرسورها می گردند.