سایر مشخصات

بلبرینگ یک سر بلبرینگ ,
کلاس عایق حرارتی H ,
کلاس حفاظت IP23 ,

فرم ثبت نظر


spump