سایر مشخصات

بلبرینگ یک سر بلبرینگ , دو سر بلبرینگ ,
کلاس عایق حرارتی H ,
کلاس حفاظت IP23 ,
گام سیم بندی 2/3 ,

فرم ثبت نظر


spump