پمپ چیست؟همچنین، می توان پمپ را به صورت ماشینی تعریف کرد که از تبدیل انرژی های متعدد برای افزایش فشار سیال استفاده می کند. پمپ گریز از مرکز نشان داده شده در شکل زیر این تعریف را روشن می سازد. از انرژی ورودی به پمپ معمولا بعنوان منبع انرژی برای قدرت محرک استفاده می شود. بعنوان مثال از جریان الکتریسیته برای تامین قدرت یک موتور الکتریکی استفاده می گردد. اشکال دیگر انرژی مورد استفاده برای قدرت محرک شامل بخار فشار بالا به مظور به حرکت درآوردن توربین بخار، نفت کوره برای قدتر موتور دیزل، سیال هیدرولیکی فشار بالا برای قدرت موتور هیدرولیکی و هوای فشرده برای حرکت دادن موتور هوایی می باشند. انرژی ورودی در بخش محرک صرف نظر از نوع محرک یک پمپ گریز از مرکز، به انرژی مکانیکی دورانی تبدیل می شود که شامل محور خروجی محرکی است که در سرعت مشخصی کار کرده و گشتاور معینی را انتقال می دهد. توان منتقل شده از محرک به پمپ تابعی از حاصل ضرب سرعت دورانی در گشتاور می باشد.

تبدیل انرژی های باقی مانده در داخل خود پمپ انجام می شود. شفت دوار پمپ به پروانه متصل شده است. چرخش پروانه موجب افزایش سرعت مایع ورودی پمپ می شود. این دومین تبدیل انرژی در پمپ است، که در آن از توان ورودی برای بالا بردن انرژی جنبشی سیال استفاده می گردد. انرژی جنبشی تابعی از جرم و سرعت بوده و افزایش سرعت مایع انرژی جنبشی آن را نیز بالا می برد.

آخرین تبدیل انرژی بعد از عبور مایع از پروانه ولی قبل از خروج آن از پمپ، در فرآیند دیفیوژن اتفاق می افتد. افزایش سطح چریان عبوری، موجب کاهش سرعت جریان می شود (البته سرعت جریان همچنان از زمان ورود آن به پمپ بیشتر می باشد، ولی از حداکثر سرعت آن در نوک پروانه کمتر خواهد بود) در این فرآیند بخشی از انرژی جنبشی به انرژی فشاری تبدیل می شود.


@image

مقاله مرتبط


طبقه بندی پمپ ها

با توجه به عملکرد، شرایط سرویس دهی، جنس مواد سازنده و ...، شیوه های مختلفی برای طبقه بندی پمپ ها وجود دارد. انجمن صنعت پمپ سازی ایالات متحده، موسسه هیدرولیک، پمپ را به شکل زیر طبقه بندی کرده است. این نوع طبقه بندی پمپ ها به صورت زیر می باشد:

پمپ های گریز از مرکز چگونه کار می کنند؟

بدون توجه به جزییات غیر ضروری، پمپ سانترفیوژ (شکل زیر) را می توان مشتکل از یک پروانه متصل و گردان همراه با شفت و محفظه ای دانست که پروانه را حاطه نموده است. در پمپ سانترفیوژ، مایع توسط فشار اتمسفر یا مقدار فشار بالا دستی، به قسمت ورودی محفظه پمپ وارد می شود.

پمپ های جابه جایی مثبت

برخی از موارد کلیدی که منجر به انتخاب پمپ جابجایی مثبت به جای پمپ سانترفیوژ می شود، در زیر آورده شده است:

انواع اصلی پمپ های رفت و برگشتی

پنج نوع اول (پره ای لغزشی (کشویی)، روتور سینوسی، با پروانه ای انعطاف پذیر، با لوله انعطاف پذیر، حفره پیش رونده)، پمپ های روتاری تک روتوره هستند. پنج نوع بعدی (دنده ای خارجی، دنده ای داخلی، لوب گردشی، Circumferential Pump، Multiple Screw) نیز پمپ های دوار چند روتوره می باشند. سه مورد آخر (پیستونی، پلانجری، دیافراگمی) نیز جز پمپ های رفت و برگشتی به شمار می روند.