سایر مشخصات

نوع پمپ مستغرق شناور ,
سیال آب صاف ,
فاز تک فاز ,

فرم ثبت نظر


spump