سایر مشخصات

نوع پمپ مستغرق شناور ,
سیال آب صاف ,
فاز سه فاز ,

فرم ثبت نظر


spump