پمپ آتش نشانیاز آنجا که پمپ های آتش نشانی باید همواره آماده به کار باشند از منبع تحت فشار به منظور روشن کردن پمپ با موتور الکتریکی در لحظه مورد نیاز استفاده می شود. در برخی سیستم ها به علت نشتی آب از اتصالات و یا سوپاپ و شیرها و همچنین اشکالات دیگر بعد از پایین آمدن فشار اکومولاتور پمپ شروع به کار کرده تا فشار لازم برای خاموش کردن پمپ تامین شود. به دلیل اینکه پمپ آتش نشانی به منظور استارت کردن میزان زیادی انرژی مصرف می کنند و همینطور استهلاک فراوانی در در استاتر های زیاد دارند از الکتروپمپ کوچک تری که دارای فشار پمپ اصلی باشد ولی دبی آن کمتر باشد و با تنظیم پرشر سویچ دوم و در زمان نشت کردن و کاهش فشار ابتدا پمپ کوچک در مدار قرار خواهد گرفت و در صورتی که به دبی بیشتری نیاز باشد پمپ اصلی کار خود را شروع خواهد کرد. به این نوع از پمپ های کمکی اصطلاحا جوکی پمپ می گویند.

اکنون به این موضوع بپردازیم که بوستر پمپ چیست؟ بوستر پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که از گردهمایی یک یا چندین الکتروپمپ ساخته شده است. این الکتروپمپ ها به شکل غیرمتقاطع (موازی) به وسیله سیستم های لوله کشی و سایر تجهیزات مرتبط بر روی یک شاسی متناسب به همدیگر اتصال پیدا خواهند کرد تا مقدار آب مصرفی و همچنین فشار آب لازم برای سیستم آتش نشانی یا آب رسانی به ویژه در ساختمان های بلند مرتبه را تامین کنند.

Change Over
بوستر پمپ ها جدا از نوع کاربری، تعداد پمپ ها، فشار کار و... به طور معمول در دو نوع دور ثابت و دور متغیر تولید می شوند. به سیستمی که تعیین کننده نوبت استارت پمپ های بوستر است Change Over گفته می شود. بوسترپمپ های آتش نشانی پرکاربردترین بوستر پمپ های موجود در جهان می باشد. در ادامه مزایای بوستر پمپ های دور متغیر ذکر خواهد شد:

• ثابت بودن فشار سیستم با تغییر در اب مصرفی

• عدم نیاز به منبع دیافراگمی و کاهش فضای اشغال آن در موتورخانه

• عدم نیاز به جوکی پمپ

• حذف ضربه قوچ در شبکه مصرف به دلیل روشن و خاموش نشدن آنی الکتروپمپ ها

• معادل بودن مقدار آب پمپاژ شده به وسیله بوستر پمپ با میزان آب مصرفی مورد نیاز

• کاهش استهلاک کوپلینگ ها و قطعات متحرک الکتروپمپ ها و در نتیجه افزایش عمر مفید کلیت سیستم بوستر پمپ دور متغیر

• کاهش هزینه های سرویس و نگهداری

• کاهش هزینه برق مصرفی تا حد 30 درصد

مقاله مرتبط


بوستر پمپ

پمپ نام دستگاهی است که انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی دریافت کرده و به سیالی که از آن عبور می کند منتقل می نماید. در نتیجه این فرآیند، انرژی سیال بعد از خارج شدن از این دستگاه افزایش پیدا خواهد کرد. تغییرات انرژی سیال در پمپ ها همیشه به صورت تغییر فشار در سیال بروز پیدا می کند.