ولت متراست بنابراین در صورتی که ولت متر به ازای 100 ولت در ورودی اش مقدار 20 کیلوولت را نشان دهد، به ازای 100/v3 ولت در ورودی خود عدد 11500 ولت را که همان 20000/V3 است را نشان می دهد. دیگر تفاوتی که بین ولت متر و آمپرمتر وجود دارد این است که Graduation عقربه هیچ گاه نمی تواند 5 یا 6 برابر ولتاژ نامی سیستم باشد؛ به دلیل اینکه ولتاژ شبکه 5 یا 6 برابر حالت ولتاژ نامی اش نخواهد شد و معمولا Graduation مساوی با 2/1 کافی خواهد بود.


ترانسدیوسرهای ولتاژی و جریانی
وظیفه ای که ترنسدیوسرها با یک ورودی اعم از جریان یا ولتاژی بر عده دارند این است که از ثانویه ترانس ولتاژ یا جریان تغذیه شده و در خروجی خود یک مقدار DC در حد میلی آمپر تا مکان های دوردست می باشد. بدیهی است که 5 آمپر ثانویه یک ترانس جریان یا 100 ولت ثانویه یک ترانس ولتاژ نمی تواند به اتاق کنترلی که در 500 متری قرار دارد انتقال یابد و دقیقا در اینجاست که اهمیت ترانسدیوسر مشخص خواهد شد. تصور کنید که ثانویه 5 آمپر یک ترانس جریان یک ترانسدیوسر جریان را تغذیه می کند؛ در چنین حالتی ترانسدیوسر یک جریان عدد 20 میلی آمپر را در خروجی خود ظاهر می کند. ترانسدیوسرها به طور معمول 20 میلی آمپر را به ازای ورودی نامی خود در خروجی ظاهر می نمایند اما در صورتی که جریان ثانویه ترانس جریان صفر شود می توان از ترانسدیوسر این انتظار را داشت که صفر میلی آمپر یا 4 میلی آمپر را در خروجی خود ظاهر کند. در صورتی که از ترانسدیوسر بخواهیم که 4 میلی آمپر به ازای ورودی صفر از خود ظاهر نماید باید ترانسدیوسر تغذیه جداگانه داشته باشد که در چنین شرایطی نیاز است که برای سازنده مشخص نماییم که تغذیه چقدر باید باشد. ترانسدیوسرهایی که به ازای ورودی صفر در خروجی خود صفر میلی آمپر ظاهر می کنند احتمالا از ورودی خود تغذیه کرده و در واقع تغذیه مستقلی ندارند.

معمولا تصور می شود که باید نسبت تبدیل ترانس جریان یا ولتاژ را باید برای سازنده ترانسدیوسر مشخص نمود در صورتی که این طور نیست و ترانسدیوسر هیچ نشانگری از خود ندارد که نشان دهد مثلا 20 میلی آمپر مترادف با چه کمیت واقعی می باشد. اما در صورتی که قصد داشته باشیم تا از خروجی یک ترانسدیوسر در اتاق فرمان قرائتی را داشته باشیم باید برای سازنده آن مشخص کنیم مثلا آمپرمتری نیاز داریم که به ازای 20 میلی آمپر، 100 آمپر و به ازای 4 میلی آمپر عدد صفر را نشان دهد. البته کاربرد خروجی 4 به 20 میلی امپر ترانسدیوسرها غالبا برای کنترل پردازش است تا قرائت در اتاق فرمان.


وات مترها و وارمترها
وات متر توان اکتیو و وارمتر توان راکتیو مدار را اندازه گیری کرده و از جمله لوازمی به شمار می روند که ورودی های جریان و ولتاژ را به صورت توامان دارند. دلیل این موضوع هم بر می گردد به این که این دو وسیله برای اندازه گیری توان، ولتاژ و جریان مورد استفاده قرار می گیرند. مجموعه وات متر از دو عنصر ترانسدیوسر و گالوانومتر تشکیل شده است. برای سفارش یک وات متر یا وارمتر باید به نکاتی توجه داشته باشید که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد:

• Graduation مفهوم مهمی ندارد

• باید نسبت تبدیل ولتاژ و جریان ذکر شود

• کلاس دقت باید ذکر شده باشد

• نوع شبکه شامل شبکه متعادل یا شبکه نامتعادل باید مشخص شود

 سه فاز، سه سیمه با بار متعادل

 سه فاز، سه سیمه با بار نامتعادل

 سه فاز، 4 سیمه با بار نامتعادل

هر کدام از انواع این شبکه ها در ورودی های وات متر و یا وارمتر اثر خواهند گذاشت. مثلا این امکان وجود دارد ولتاژ فاز وسط و جریان فازهای L1 و L2 را بخواهند. به عنوان مثال در حالت سیستم سه فازه چهار سیمه نامتعادل به صورت قطع ولتاژ و جریان هر سه فاز مورد نیاز خواهد بود.

اگر یک مشتری بخواهد که قرائت عقربه ای داشته و سپس یک سیگنال 4 تا 20 میلی آمپری را نیز به اتاق کنترل ببرد باید از سازنده بخواهد که خروجی 4 الی 20 میلی آمپری داشته و گالوانومتر آن نیز با همین سیگنال خروجی کار کند.

مقاله مرتبط


توانایی نصب تجهیزات و راه اندازی تابلوهای برق

کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک Commission International Electrotechnical که اختصارا IEC نامیده می شود یکی از سازمان های وابسته به سازمان بین المللی استاندارد یا International Standard Organization یا همان ISOمی باشد که وظیفه اصلی آن تدوین استانداردهای مورد نیاز صنعت برق می باشد.

کنتاکتورها

نوعی از انواع قطع کننده ها که توانایی قطع جریان بار را داشته اما جریان اتصال کوتاه را قطع نمی کنند. کنتاکتورها از این نظر شبیه به سکسیونرهای قابل قطع زیر بار عمل می کنن اما تفاوت اصلی این دو در قابلیت تعداد قطع و وصل مکانیکی آنها می باشد. این قابلیت بسیار بالا بوده و حتی تا 20 برابر کلیدها نیز پیش می رود. این مزیت مهم باعث شده است که از این گونه تجهیزات برای قطع و وصل موتورهای الکتریکی که به دفعات در طول شبانه روز قطع و وصل می شوند استفاده شود.

آزمایش تزریق جریان ثانویه

آزمایش عملکرد مطلوب سیستم حفاظت، شامل ترانس جریان رله و دژنکتور به وسیله دستگاه تزریق جریان اولیه انجام می گیرد و شامل مراحل زیر می شود: • تنظیم فانکشن حفاظت جریان رله ای • تزریق جریان اولیه از طریق جعبه باسبار و افزایش آن از سیستم تنظیم رله • ثبت زمان عملکرد رله • بررسی عملکرد مطلوب بر اساس سیستم تنظیم رله با اجرای این آزمایش به هر گونه خطا در اتصال ترانس جریان مکانیزم قطع دژنکتور یا رله می توان پی برد.

آزمایش کنترل ضخامت رنگ با استفاده از دستگاه

آزمایش کنترل ضخامت رنگ با استفاده از دستگاه روش اجرای این آزمایش بدین شکل است که پروب دستگاه را در نقاط مختلف قطعه رنگ شده قرار داده و ضخامت آن را اندازه گیری می کنند.