وظایف قطعات اصلی کمپرسورهای رفت و برگشتی


محفظه قرارگیری قطعات و قطعات حرکت کننده
شکل 25-1 تصویری از 7 میل لنگ که در طول یکدیگر قرار گرفته اند و همچنین تصویری جانبی از 2 عدد از این میل لنگ ها را نشان می دهد. محفظه میل لنگ یاتاقان های میل لنگ را در خود نگه داشته و همچنین یک محل قرارگیری روغن روانکاری یاتاقان و شاتون را نیز فراهم نموده است و در نهایت تکیه گاهی برای مجموعه شاتون است. پایش محفظه قرارگیری قطعات حرکت کننده و تجهیزات ایمنی آن به این شکل است:

تجهیزات ایمنی: برای جلوگیری از شکسته شدن محفظه در برابر حوادثی مانند انفجار

هواکش خروجی: برای خروج هوا از داخل روغن روانکاری

نشان دهنده سطح روغن محفظه: به منظور کنترل سطح روغن روانکاری داخل محفظه

نشان دهنده دمای روغن محفظه: به منظور کنترل دمای روغن روانکاری داخل محفظه

شناسایی کننده ارتعاشات محفظه: حاوی اطلاعاتی در مورد ارتعاشات محفظه بوده که در شناسایی تغییرات دینامیکی در قطعات گردنده داخل محفظه مفید خواهد بود

سوئیچ مربوط به پایین بودن سطح روغن محفظه:دادن آلارم در زمان پایین بودن سطح روغن محفظه

پمپ اصلی روغن روانکاری که توسط محور گردانده می شود.

این پمپ به طور مستقیم متصل به میل لنگ بوده و معمولا روغن را مستقیما به یاتاقان های میل لنگ، یاتاقان های میله اتصال دهنده، کفشک های شاتون و پین بوش شاتون از طریق یک سوراخ ظری میل لنگ و یاتاقان میله اتصال می فرستد.

نشان دهنده فشار خروجی پمپ اصلی روغن: این نشان دهنده امکان کنترل پیوسته فشار خروجی پمپ را فراهم می آورد.این پمپ به طور مستقیم متصل به میل لنگ بوده و معمولا روغن را مستقیما به یاتاقان های میل لنگ، یاتاقان های میله اتصال دهنده، کفشک های شاتون و پین بوش شاتون از طریق یک سوراخ ظری میل لنگ و یاتاقان میله اتصال می فرستد.

نشان دهنده فشار خروجی پمپ اصلی روغن: این نشان دهنده امکان کنترل پیوسته فشار خروجی پمپ را فراهم می آورد.

از جمله مواردی که دارای اهمیت زیادی در قابلیت اطمینان می باشد قرارگیری صحیح و با دقت محفظه و نیز تراز بودن آن بر روی سطح می باشد. این موضوع با مناسب بودن ملاط پرکننده اتصالات رابطه مستقیم داشته و عاری از هر نوع ترک بودن نگه دارنده های پایه محفظه است. به دلیل اینکه نیروهای دینامیکی بر روی محفظه و پایه قرارگیری می تواند بسیار بزرگ باشد بنابراین در چنین حالاتی عموما از یک اپوکسی در ملاط پرکننده استفاده می شود.

تمامی ورق های پایه های کمپرسورهای رفت و برگشتی باید به صورت مداوم در خصوص بروز هر گونه ترکی در فونداسیون آنها مورد بازرسی قرار گرفته و در سریع ترین زمان ممکن بازسازی شوند.

شکل های 25-2 و 25-3 تصاویری از بالا و تصاویری از سمت جانبی یک مجموعه مونتاژ شده محفظه را نشان می دهد.

وظیفه اصلی مجموعه Crosshead که در شکل نشان داده شده است این می باشد که حرکت رفت و برگشتی پیستون و میله پیستون بدون ارتعاش باشد. صفحات مجموعه Crosshead و نگهدارنده های آن عموما از جنس بابیت یا آلومینیوم ساخته می شوند. روانکاری این مجموعه از طریق یک سوراخ که در شاتون تعبیه شده انجام می گیرد.


@image@image


تکه (بخش) فاصله ای سیلندر
شکل 25-4 وظیفه اصلی این قطعه را ارائه کرده است.

عملکرد مناسب تیغه/ صفحات این قطعه و همچنین تناسب آب بندی های آن تاثیر زیادی در ایمنی کمپرسورهای رفت و برگشتی و همچنین قابلیت اطمینان آنها در فرآیندهایی که در آنها از گاز استفاده می شود خواهد داشت. در اکثر پالایشگاه ها که دارای فرآیندهای گازی می باشد معمولا از دو تکه (بخش) فاصله ای جهت اطمینان از عدم بروز هر گونه آلودگی در محفظه میل لنگ و سلندرهای استفاده می شود. معمولا انتهای سیلندر دارای مقداری N2 اتمسفر است؛ زیرا رینگ های آب بندی معمولا با N2 تمیز می شوند.


آب بند میله پیستون
شکل 25-5 تصویر برشی همراه با نمای کلی یک مجموعه آب بند استوانه ای را نمایش داده اشت. تعداد حلقه های آب بند و همچنین نوع قرارگیری آنها متنوع بوده و مطابق با حداکثر فشارهای عملکردی سیلندر می باشد. ذکر این نکته دارای اهمیت می باشد که آب بند نمی تواند یک آب بندی مطلق را به وجود بیاورد که هیچ گونه نشتی نداشته باشد بلکه وظیفه اصلی آن به حداقل رساندن میزان نشتی از ناحیه سیلندر می باشد. در این شکل و در قسمت بالای آن، محل خروج گازهای نشت شده به یک محل ایمن تعبیه گردیده است.

افزایش بیش از حد خلاصی آب بندها همواره باید مورد بازبینی و بازرسی قرار گیرد.

از جمله راه هایی که می تواند در شناسایی این خلاصی موثر باشد عبارت است از:

• استفاده از سوئیچ بر روی جریان خط آب بند

• استفاده از سوئیچ فشار و اریفیس بر روی خط آب بند (تنها در صورتی که فشار های کنترل کننده کمپرسور ثابت باشند)

• بازرسی ظاهری از جریان گاز


توجه:در صورتی که قرار باشد که گاز به سمت اتمسفر خارج شده و مورد بازدید قرار بگیرد باید پیش از آن گازهای اشتعال زا و سمی فرآیند به وسیله گاز N2 تمیز شوند تا هیچ گونه ترکیب اشتعال زایی به وجود نیاید.


@image


شکل 25-6 جزئیات بیشتری از مونتاژ آب بندها را نمایش می دهد.

شکل نشان داده شده در سمت چپ نمونه ای از ترتیب قرارگیری آب بندهای مورد استفاده بین بخش هایی از یک قطعه فاصله انداز است. این قطعه به شکل افقی نصب شده و دارای یک تخلیه ثقلی در قسمت پایین و یک خروجی در بخش بالایی خود می باشد.

در سمت راست شکل 25-6 مونتاژ 4 آب بند بر روی میله پیستون نشان داده شده است. در قسمت بالای شکل اشتفاده از اتصالات روانکاری زمانی که روانکاری لازم باشد نشان داده شده است. روانکاری آب بند در صورتی استفاده می شود که روانکار با جریان فرآیند دارای سازگاری باشد. در صورتی که اب بندهای خشک مورد استفاده قرار بگیرد آنگاه سرعت های میله پیستون معمولا آهسته تر بوده و در این گونه موارد از مواد PTFE استفاده می شود. در قسمت پایینی این شکل نیز خروجی در نظر گرفته شده است.


@image


مقاله مرتبط


منحنی های مقاومت سیستم

شکل 4-3 سیستمی را نشان می دهد که منحنی مقاومت سیستم با منحنی کمپرسور در نقطه طراحی برخورد می کند. در شکل 4-4، دو منحنی مقاومت سیستم متفاوت که دو سیستم فرآیند مختلف را نشان می دهند ارائه شده است. منحنی که اختلاف فشار آن از نقطه صفر شروع می شود یک سیستم فرآیندی را ارائه می کند که فقط در آن مقاومت سیستم وجود دارد. وقتی که کمپرسور از کار می افتد فشار در داخل سیستم صفر است و منحنی این مقاومت سیستم به عنوان فرآیند برگشتی بیان می شود.

سیلندر و لوله داخل آن

در شکل 25-7 دو نوع سیلندر که بیشتر رایج می باشد نشان داده شده است که عبارتند از عمل کردن یک طرفه و دو طرفه.

میرا کننده های نوسان

به دلیل عملکرد غیریکنواخت و غیرپیوسته پیستون، نوسانات فشاری همواره ایجاد می شود.

کمپرسورهای پیچی

کمپرسورهای پیچی از جمله جدیدترین نوع کمپرسورها است. کمپرسورهای پیچی خشک قبل از سال 1940 مطرح و تا سال 1960 برای مواردی که نیاز به هوا با نرخ جریان پایین تا متوسط داشتند مورد استفاده قرار نمی گرفت.