نواربندی کلاف هادر این زمان با نخ یا نوار مخصوص متورپیچی، آنها را نوار پیچی و محکم خواهیم کرد. در هنگام نوار پیچی موتورهای یک فاز، باید بین کلاف ها سیم پیچی اصلی و سم پیچ راه انداز کاغذ عایق قرار داد تا از اتصال این دو سیم پیچ به همدیگر جلوگیری شود. این عمل در موتورهای سه فاز بدین شکل انجام می گیرد که هر کلاف با گروه کلاف که مربوط به فازهای مختلف می باشند، از یکدیگر عایق خواهند شد. در موتورهای آسنکرون، پیشانی کلاف های فازهای مختلف با نوارهای کنفی-روپوش نخ پنبه ای (لوله ای شکل)، نخ پرلون یا بند پنبه ای به صورت بانداژ محکم به همدیگر بسته خواهند شد. برای عبور دادن نخ یا باند از زیر پیشانی و لا به لای کلاف ها، می توان از سوزن قوس دار مخصوص استفاده نمود.


آزمایش مقدماتی موتور
سر و ته کلاف ها را به وسیله اهم متر آزمایش خواهیم کرد تا در صورت نوارپیچی و فرو دادن، سیمی قطع شده است، آن را یافته و ایراد را برطرف کنیم. پس از اینکه بابت پاره نشدن کلاف ها اطمینان کسب کردیم با استفاده از مگر عایق سیم ها نسب به هم و نسبت به بدنه آزمایش خواهیم کرد. در صورتی که نتیجه هر دو آزمایش مثبت باشد، موتور جهت آزمایش با برق آماده خواهد بود. درپوش های موتور را باید کاملا در جای خود قرار داده و دقت نماییم که در اطراف درپوش ها، در هیچ جا فاصله ای به وجود نیاید، زیرا این امر باعث لنگی محور و گیر کردن آن خواهد شد. خلاصی بیش از حد روتور، خمیدگی آن و همچنین گیر کردن آن به استاتور نیز ممکن است مانع راه افتادن موتور شود.


سوار کردن موتور
پس از کسب اطمینان از سالم بودن سیم پیچی، نیاز است که موتور را برای زمانی اندک از طریق اتصال به برق آزمایش نماییم تا در صورت وجود اشکال در اتصال کلاف ها و سرهای خروجی نسبت به رفع آن اقدام شود. برای انجام چنین کاری باید قطعات موتور را به همان شکلی که باز کرده ایم دوباره با دقت زیاد سوار نماییم. دقت کنید که محور موتور باید کاملا روان شود.آزمایش موتور به وسیله اتصال به برق
سرهای خروجی را با توجه به نوع اتصال سیم پیچ های موتور متصل خواهیم کرد. سپس آمپر متر را در مسیر فازها قرار می دهیم و موتور را به شبکه ای با ولتاژ نامی موتور وصل خواهیم کرد. در صورتی که موتور سالم باشد جریان بی باری آن (که هر آمپرمتر نشان می دهد) در مقایسه با آمپری که روی پلاک موتور نوشته شده کمتر خواهد بود. ضمنا در موتورهای سه فاز می بایست جریان هر سه فاز با یکدیگر مساوی باشد. آزمایش دیگری که برای موتور لازم می باشد، اندازه گیری دورن آن به کمک دستگاه دورسنج است. باید عدد به دست آمده از این آزمایش را با تعداد دور ثبت شده روی پلاک موتور مقایسه کنیم که باید در حدود آن و در حالت بی باری، کمی بیشتر از آن باشد. در این حالت، موتور از هر نظر سالم بوده و باید آن را برای لاک ریزی مهیا کرد. لازم به ذکر است که قبل از لاک ریزی نباید موتور را برای مدت زیادی به برق اتصال داد. گاهی در هنگام سیم پیچی موتورهای سه فازه، بر اثر سهل انگاری حروف مشخص کننده سرهای خروجی نامشخص می شوند و گاهی نیز بر روی جعبه کلم یک موتور سه فازه هر شش سر نامشخص می باشند. در این صورت، اگر قصد نداشته باشیم موتور را مجددا باز کرده و از روی سیم پیچی، سرهای خروجی را مشخص کنیم یا اصولا این امکان را نداشته باشد، می توانیم به روشی که در ادامه می آید، سرها را حروف گذاری کرده و آنها را مشخص نماییم. در ابتدا سرهای موتور را به دلخواه از یک تا شش ماه، شماره گذاری نموده و سپس با لامپ آزمایش یا اهم متر دو سر کلاف های هر کدام از فازها را مشخص می کنیم.

مقاله مرتبط


موتورهای القایی دوفاز

موتورهای القایی برای کار کردن به صورت موتورهای دوفاز و سه فاز طراحی شده اند اما در تمام موارد، جریان متناوب اعمال شده به استاتور یک میدان گردان تولید می کند تا روتور را به همراه خود بکشد.

اصول کار ماشین های الکتریکی

اصول کار ماشین های الکتریکی بدین شکل است که انرژی الکتریکی را به مکانیکی و بالعکس تبدیل می نماید. ماشین های القایی، ماشین های جریان مستقیم (DC) و ماشین های سنکرون از جمله مهم ترین دستگاه هایی هستند که این نوع از تبدیل انرژی را انجام می دهند.

ماشین های جریان مستقیم (DC)

ماشین های القایی جزو ماشین های AC به شمار رفته و از لحاظ ساختاری با ماشین DC تفاوت دارد. اما اصول کار آنها شبیه به اصول کار ماشین های DC می باشد. روش های تحلیلی نشان می دهد که شار گردان استاتور و شار گردان روتور در شکاف هوایی نیز هم سرعت بوده و همزمانی بین آنها برقرار می باشد.