میرا کننده های نوسانبا توجه به ترتیب قرارگیری لوله ها، این ضربان ها (نوسانات) می تواند به اندازه ای بزرگ باشد که تخریب سطوح را در پی داشته باشد. استفاده از میراکننده های نوسانات همانگونه که در شکل 25-12 نشان داده شده می تواند در میرایی آنها تا میزان 2 درصد و یا کمتر از آن موثر باشد.

امروزه روش های متنوعی برای برآورد و بررسی اثر میراکننده های نوسان قبل از شروع عملیات موجود است. اگرچه در همبستگی بین پیش بینی نتایج و نتایج واقعی دارای تفاوت عمده ای است و لذا به وجود آوردن تغییراتی در سایت مانند نصب روزنه ها و تغییراتی در لاین های ضروری می باشد.


روان کننده های سیلندرها و آب بندها (Cylinder and packing lubricators)
زمانی که روغن معدنی یا Mineral Oil با فرآیند سازگار باشد آنگاه روان کننده ها می توانند مورد استفاده قرار بگیرند. روان کننده ها می توانند یا از نوع جابه جایی مثبت بوده و یا از نوع دینامیکی باشند. روان کننده ها باعث افزایش عمر آب بند packing و همچنین رینگ پیستون خواهند شد که این کار از طریق کاهش اصطکاک انجام می شود. شکل 25-13 یک نمونه سیستم روغن کاری را به همراه وظیفه آن نشان داده است.

تمامی تجهیزات اندازه گیری (Instruments) باید دائما و پیوسته مورد کنترل و بازبینی قرار بگیرند.


@image


دقت داشته باشید که در صورت درست عمل نکردن هر قطعه اصلی در این سیستم، ایرادات اساسی در سایر قطعات مانند یاتاقان ها ایجاد خواهد شد. شکل 25-14 یک نمونه سیستم روانکاری را نشان می دهد که شامل یک محور گردنده پمپ اصلی روغن به همراه یک شیر فشار شکن داخلی می شود. این ترتیب قرارگیری دارای یک نقطه مشترک بوده و آن هم این است که بروز خطا و ایراد در شیر فشارشکن می تواند منجر به کار افتادن فشار روغن روانکاری گردد.


@image


سیستم خنک کاری
آخرین موضوعی که در این فصل در مورد آن بحث خواهیم کرد سیستم خنک کاری می باشد. سیلندرها، آب بندها و گاز فرآیند باید خنک شوند تا بتوانند مدت زمان بیشتری را کار کنند و نرخ تعمیرات آنها نیز به حداقل کاهش پیدا کند. شکل 25-15 یک نمونه از سیستم و مدار خنک کاری را آب را نمایش می دهد.

علاوه بر خنک کاری، دمای آب خنک کاری باید به گونه ای تنظیم شود که رطوبت در داخل سیلندر در مواردی که گاز مرطوب (Wet Gas) استفاده می شود تشکیل نگردد. پیشنهاد می شود که دمای آب خنک کاری در سیستم خنک کاری همواره در یک حداقلی بین 10-15 F بالای درجه حرارت گاز ورودی به سیلندر نگه داشته شود.


@image@image


مقاله مرتبط


سیلندر و لوله داخل آن

در شکل 25-7 دو نوع سیلندر که بیشتر رایج می باشد نشان داده شده است که عبارتند از عمل کردن یک طرفه و دو طرفه.

کمپرسورهای پیچی

کمپرسورهای پیچی از جمله جدیدترین نوع کمپرسورها است. کمپرسورهای پیچی خشک قبل از سال 1940 مطرح و تا سال 1960 برای مواردی که نیاز به هوا با نرخ جریان پایین تا متوسط داشتند مورد استفاده قرار نمی گرفت.

انواع کمپرسورهای پیچی

در شکل 28-8 یک کمپرسور پیچی تک مرحله ای، بدون روغن با پیچ های دو تایی به همراه قطعات اصلی آن نمایش داده شده است. کمپرسور پیچی بدون روغن اولین نوع کمپرسور مورد استفاده در تامین هوای تجهیزات اندازه گیری در یک کارخانه است که مورد استفاده قرار می گیرد.

روابط عملکردی کمپرسورها

تمامی کمپرسورهای پیچی از نوع کمپرسورهای جابه جایی مثبت هستند. عملکرد کمپرسورهای پیچی در استفاده آنها در فرآیندهای آدیاباتیک محاسبه می شود.