موتور برق بنزینی


از متداول ترین انواع موتور برق می توان به موتور برق بنزینی اشاره داشت. موتور برق بنزینی کاربردهای بسیار زیادی دارد. این نوع موتور برق از مدت زمان کارکرد بیشتری برخوردار بوده و سوخت آن نیز بنزین است. نامگذاری موتورهای برق بنزینی نیز بر اساس همین نوع سوخت مورد استفاده آنها می باشد.