موتور الکتریکی


شیشه دو جداره صنعتی

به روز ترین تکنولوژی با الکتروموتور ABB

1397/10/3

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

الکتروموتور زیمنس همواره بهترین انتخاب

1397/10/3

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

شناسایی اصول کاربری دستگاه های اندازه گیری الکتریکی (آنالوگ و دیجیتال)

1397/8/28

دستگاه های آنالوگ دارای یک خروجی بوده که این خروجی مشابه آنالوگ ورودی دستگاه می باشد. مثلا می توان از سرعت سنج اتومبیل، ولت مترهای عقربه ای و... به عنوان نمونه ای از دستگاه های آنالوگ نام برد. اما دستگاه های دیجیتال، کمیت اندازه گیری شده را به شکل رقم یا ارقام نشان می دهند.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

فاز (Phase)

1397/8/28

به موقعیت مکانی یا زمانی یک پدیده نسبت به یک مبدا اصطلاحا فاز گفته می شود که یک کلمه انگلیسی است.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

سنجش و انواع آن

1397/8/28

برای اندازه گیری کمیت های مختلف می توان از دو روش مستقیم و غیرمستقیم استفاده کرد. در صورتی که کمیت مجهول به وسیله یک دستگاه اندازه گیری شود و مقدار آن به وسیله نشان دهنده دستگاه مشخص شود این روش را اندازه گیری مستقیم می گویند.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

آشنایی با انواع منابع جریان مستقیم

1397/8/28

باتری ها یکی از منابع تامین انرژی الکتریکی هستند که انرژی شیمیایی را به الکتریکی تبدیل می کنند. پیل های خشک و تر نمونه ای از باتری ها هستند که در چراغ قوه و اتومبیل ها مورد استفاده قرار می گیرند. با وجود اینکه واژه های پیل و باتری به طور معمول به جای هم مورد استفاده قرار می گیرند اما از لحاظ تکنیکی با یکدیگر متفاوت هستند.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

آشنایی با انواع توان در جریان متناوب

1397/8/28

منظور از توان الکتریکی همان آهنگ جذب یا تولید انرژی الکتریکی می باشد. در صورتی که آهنگ جذب یا تولید انرژی الکتریکی یک دستگاه ثابت باشد مقدار کار انجام یافته در واحد زمان همان توان دستگاه خواهد بود.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

انواع موتورهای تکفاز

1397/8/28

موتورهای تکفاز بر اساس روش راه اندازی و ساختمان داخلی به دو مدل زیر راه اندازی می شوند: 1. موتورهای القایی (فاز شکسته، خازن دار، قطب چاک دار) 2. موتورهای یونیورسال

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

پلاک خوانی الکتروموتورها

1397/8/28

برخی مواقع امکان برق دار کردن الکتروموتور وجود ندارد یا اینکه به دلایل مختلف قبل از مراجعه به محل بازرسی نیاز داریم که مشخصات الکتروموتور درخواستی را با نمونه تامین شده توسط سازنده مقایسه نماییم.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

راندمان الکتروموتور

1397/8/28

راندمان الکتروموتور را می توان به صورت ضریبی از توان خروجی مکانیکی به توان ورودی الکتریکی تعریف نمود. راندمان در اصل در رابطه با تبدیل انرژی الکتریکی ورودی به انرژی مکانیکی خروجی به کار می رود.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

شافت الکتروموتور

1397/8/28

شافت الکتروموتور از جمله اجزای مهم و حیاتی الکتروموتور است که به ماشین کاری، سنگ زنی، فرزکاری و تعیین جنس نیاز دارد.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

ساختمان استاتور

1397/8/28

استاتور یک موتور القایی است که شامل دو قسمت اصلی می شود: 1- هسته مغناطیسی استاتور 2- سیم پیچی استاتور

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

اجزای مختلف الکتروموتور

1397/8/28

یکی از مفاهیم مورد نظر بازرسان فنی در بحث الکتروموتور مربوط به اجزای مختف آن می شود. بنابراین در این مبحث سعی می شود تا اکثر موارد مورد نیاز یک کارشناس فنی در حوزه الکتروموتور به طور کامل ارائه گردد.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

باز کردن مجدد و کنترل عایق بندی و نوارپیچی موتور

1397/8/27

پس از انجام آزمایش مقدماتی باید مجددا درپوش ها و محور موتور را باز نموده و یک بار دیگر سیم بندی را کنترل نماییم.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

نواربندی کلاف ها

1397/8/27

بعد از اینکه سربندی کلاف ها پایان پیدا کرد و محل خروج سر سیم ها مشخص شد، بست های سیمی و یا نواری روی پیشانی کلاف ها را که از قبل باقی مانده است باز کرده و کلاف های موتور را در هر دو طرف مرتب می کنیم و فرم خواهیم داد.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

اندازه گیری قطر سیم و تعداد دور کلاف ها

1397/8/27

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

محکم کردن سیم ها در داخل شیار

1397/8/27

سیم ها را باید در داخل شیار موتور کاملا محکم کرد تا از ارتعاش یا خارج شدن آنها از داخل شیار جلوگیری به عمل آید.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

ماشین های جریان مستقیم (DC)

1397/8/27

ماشین های القایی جزو ماشین های AC به شمار رفته و از لحاظ ساختاری با ماشین DC تفاوت دارد. اما اصول کار آنها شبیه به اصول کار ماشین های DC می باشد. روش های تحلیلی نشان می دهد که شار گردان استاتور و شار گردان روتور در شکاف هوایی نیز هم سرعت بوده و همزمانی بین آنها برقرار می باشد.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

موتورهای القایی دوفاز

1397/8/27

موتورهای القایی برای کار کردن به صورت موتورهای دوفاز و سه فاز طراحی شده اند اما در تمام موارد، جریان متناوب اعمال شده به استاتور یک میدان گردان تولید می کند تا روتور را به همراه خود بکشد.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

موتورهای سنکرون

1397/8/27

روتور این نوع موتورها با میدان مغناطیسی گردان تولید شده در استاتور همگام است و به همین علت به این نوعِ موتورها سنکرون می گویند.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

موتورهای الکتریکی AC

1397/8/27

به دلیل اینکه مقدار زیادی از قدرت الکتریکی تولید شده به صورت متناوب است اکثر موتورها به شکلی طراحی می شوند که به جریان متناوب کار کنند.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

نحوه راه اندازی الکتروموتورها

1397/8/27

این نوع راه انداز دارای یک مقاومت می باشد که شیارهایی بر روی آن وجود دارد.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

موتورهای شنت

1397/8/27

گشتاور قابل استفاده در یک موتور، از اثر متقابل میدان مغناطیسی اطراف حلقه های آرمیچر و میدان اصلی ایجاد خواهد شد. بنابراین مقدار آن به شدت میدان مغناطیسی اصلی و همچنین میدان ناشی از جریان آرمیچر بستگی داشته و با تغییر آنها گشتاور نیز دچار تغییر خواهد شد.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

الکتروموتور چیست؟

1397/8/27

با عبور جریان از یک هادی نوعی میدان مغناطیسی در اطراف آن ایجاد خواهد شد. در صورتی که هادی مذکور در میدان قطب های یک مغناطیس قرار بگیرد دو میدان به وجود آمده بر روی همدیگر تاثیر خواهند گذاشت.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

معکوس کردن جهت گردش موتور

1397/3/20

جهت گردش موتور به جهت میدان و جهت جریانی که از آرمیچر می گذرد بستگی دارد. می دانیم، اگر جریانی از یک هادی بگذرد در اطراف آن یک میدان مغناطیسی ایجاد می کند. جهت این میدان به جهت جریانی که از آن می گذرد بستگی دارد. اگر این هادی در یک میدان مغناطیسی قرار گیرد، به علت اثر متقابلی که دو میدان روی هم دارند، نیرویی به هادی اعمال خواهد شد که این نیرو باعث جریان گذرنده از آرمیچر معکوس شود، جهت گردش آرمیچر نیز کعس خواهد شد. اما اگر دو عامل فوق در یک زمان باهم عوض شوند، جهت گردش آرمیچر تغییر نخواهد کرد.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

عکس العمل آرمیچر در موتور

1397/3/20

به علت عبور جریان از آرمیچر موتور، یک میدان مغناطیسی در اطراف حلقه های آرمیچر تولد خواهد شد. این میدان مغناطیسی باعث انحراف میدان مغناطیسی اصلی می شود.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

اصول کار موتورهای الکتریکی

1397/3/20

در ژنراتور ها انرژی مکانیکی آرمیچر را می چرخاند و گردش آرمیچر توان الکتریکی تولید می کند. ولی در موتورها قدرت الکتریکی، ارمیچر را وادار به گردش می کند. بنابراین ژنراتورها انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند ولی موتورها انرژی الکتریکی را به مکانیکی تبدیل می کنند. دو دانشمند قرن نوزدهم هنریخ لنز از المان و سرجان آمپر و فلمینگ از انگلستان که سال ها در مورد موتورهای جریان مستقیم تحقیق کرده اند مطالبی را کشف کرده اند که بیان این مطالب درک اصول اساسی موتورها را تسهیل می بخشد.

مشاهده