معکوس کردن جهت گردش موتورمعمولا موتورهایی که در عمل مورد استفاده قرار می گیرند طوری طراحی می شوند که در جهت ثابتی بچرخند. ولی بعضی اوقات لازم است جهت گردش موتور عوض شود. به خاطر بسپارید که برای انجام این کار باید اتصال آرمیچر یا میدان را برعکس کنید نه اینکه هر دو آن ها عوض کنید. در کارخانه ها برای معکوس کردن جهت گردش ماشین های بزرگ از وسایل مخصوصی استفاده می کنند که به سادگی این کار را انجام می دهد.


@image

مقاله مرتبط


اصول کار ژنراتورها

شما به خوبی با چراغ قوه، رادیوهای جیبی و سیستم برق اتومبیل که در آن ها باطری منبع قدرت است، آشنا هستید. در این موارد جریانی که از باطری کشیده می شود کم است. خوب است بدانید باطری ها موقعی که جریان کمی مورد نیاز باشد می توانند مدت ها بدون شارژ شدن جریان مورد نیاز را تامین کنند باطری ها به خوبی می توانند برق دستگاه های الکتریکی را تامین کنند. اما تعداد زیادی از دستگاه های برقی برای راه اندازی به مقدار زیادی جریان، با ولتاژ بالا نیاز دارند. برای مثال لامپ ها و موتورهای قوی به جریان و ولتاژی نیاز دارند که هیچ باطری توانایی تامین آن را ندارد، بنابراین غیر از باطری منابع قدرت دیگری برای تامین برق این نوع وسایل مورد نیاز است. چنین قدرت زیادی توسط الکتریکی به نام ژنراتور تولید می شود. ژنراتورها می توانند جریان مستیقیم DC و یا جریان متناوب AC تولید کنند، که توان آن ها می تواند از چند وات تا چندین مگاوات باشد.

ساختمان دیزل ژنراتور جریان مستقیم

اساس کار ژنراتورها و تئوری کار ژنراتورهای ابتدایی AC و DC در قسمت قبل مورد بحث قرار گرفت. در این قسمت به بحث پیرامون ژنراتورهای حقیقی و ساختمان آن ها خواهیم پرداخت. ژنراتورها دارای اجزای مختلفی می باشند. وقتی اجزا اصلی و ساختمان ژنراتور ساخته شد می توان در موقع لزوم به اسانی عیب های ژنراتور را پیدا کرده و آن را تعمیر نمود.

اصول کار موتورهای الکتریکی

در ژنراتور ها انرژی مکانیکی آرمیچر را می چرخاند و گردش آرمیچر توان الکتریکی تولید می کند. ولی در موتورها قدرت الکتریکی، ارمیچر را وادار به گردش می کند. بنابراین ژنراتورها انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند ولی موتورها انرژی الکتریکی را به مکانیکی تبدیل می کنند. دو دانشمند قرن نوزدهم هنریخ لنز از المان و سرجان آمپر و فلمینگ از انگلستان که سال ها در مورد موتورهای جریان مستقیم تحقیق کرده اند مطالبی را کشف کرده اند که بیان این مطالب درک اصول اساسی موتورها را تسهیل می بخشد.

عکس العمل آرمیچر در موتور

به علت عبور جریان از آرمیچر موتور، یک میدان مغناطیسی در اطراف حلقه های آرمیچر تولد خواهد شد. این میدان مغناطیسی باعث انحراف میدان مغناطیسی اصلی می شود.