عکس العمل آرمیچر در موتوربه عبارت دیگر در موتور نیز درست نظیر آنچه در ژنراتورها وجود داشت، عکس العمل آرمیچر وجود خواهد داشت با این تفاوت که جهت انحراف میدان مغناطیسی اصلی مربوط به عکس العمل آرمیچر مانند شکل زیر برعکس ژنراتورهاست. در موتورها عکس العمل آرمیچر خط خنثی را در خلاف گردش آرمیچر انتقال می دهد. برای جبران عکس العمل آرمیچر در یک موتور باید جاروها را به طرف عقب انتقال داد تا میزان جرقه مینیمم شود. در این حالت حلقه ها موقعی به ذغال ها اتصال کوتاه می شوند که در زیر خط خنثی قرار گرفته و هیچ نیروی الکتروموتوری در آن ها وجود نداشته باشد. همچنین نظیر آنچه در مورد ژنراتور هاگفته شد می توان با استفاده از سیم پیچی جبران کننده و قطب های کمکی عکس العمل آرمیچر را از بین برد.


@image

مقاله مرتبط


طبقه بندی پمپ ها

با توجه به عملکرد، شرایط سرویس دهی، جنس مواد سازنده و ...، شیوه های مختلفی برای طبقه بندی پمپ ها وجود دارد. انجمن صنعت پمپ سازی ایالات متحده، موسسه هیدرولیک، پمپ را به شکل زیر طبقه بندی کرده است. این نوع طبقه بندی پمپ ها به صورت زیر می باشد:

اصول کار ژنراتورها

شما به خوبی با چراغ قوه، رادیوهای جیبی و سیستم برق اتومبیل که در آن ها باطری منبع قدرت است، آشنا هستید. در این موارد جریانی که از باطری کشیده می شود کم است. خوب است بدانید باطری ها موقعی که جریان کمی مورد نیاز باشد می توانند مدت ها بدون شارژ شدن جریان مورد نیاز را تامین کنند باطری ها به خوبی می توانند برق دستگاه های الکتریکی را تامین کنند. اما تعداد زیادی از دستگاه های برقی برای راه اندازی به مقدار زیادی جریان، با ولتاژ بالا نیاز دارند. برای مثال لامپ ها و موتورهای قوی به جریان و ولتاژی نیاز دارند که هیچ باطری توانایی تامین آن را ندارد، بنابراین غیر از باطری منابع قدرت دیگری برای تامین برق این نوع وسایل مورد نیاز است. چنین قدرت زیادی توسط الکتریکی به نام ژنراتور تولید می شود. ژنراتورها می توانند جریان مستیقیم DC و یا جریان متناوب AC تولید کنند، که توان آن ها می تواند از چند وات تا چندین مگاوات باشد.

ساختمان دیزل ژنراتور جریان مستقیم

اساس کار ژنراتورها و تئوری کار ژنراتورهای ابتدایی AC و DC در قسمت قبل مورد بحث قرار گرفت. در این قسمت به بحث پیرامون ژنراتورهای حقیقی و ساختمان آن ها خواهیم پرداخت. ژنراتورها دارای اجزای مختلفی می باشند. وقتی اجزا اصلی و ساختمان ژنراتور ساخته شد می توان در موقع لزوم به اسانی عیب های ژنراتور را پیدا کرده و آن را تعمیر نمود.

اصول کار موتورهای الکتریکی

در ژنراتور ها انرژی مکانیکی آرمیچر را می چرخاند و گردش آرمیچر توان الکتریکی تولید می کند. ولی در موتورها قدرت الکتریکی، ارمیچر را وادار به گردش می کند. بنابراین ژنراتورها انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند ولی موتورها انرژی الکتریکی را به مکانیکی تبدیل می کنند. دو دانشمند قرن نوزدهم هنریخ لنز از المان و سرجان آمپر و فلمینگ از انگلستان که سال ها در مورد موتورهای جریان مستقیم تحقیق کرده اند مطالبی را کشف کرده اند که بیان این مطالب درک اصول اساسی موتورها را تسهیل می بخشد.