توانایی نصب تجهیزات و راه اندازی تابلوهای برق


آشنایی با نصب تجهیزات و سیم کشی تابلوهای الکتریکی مطابق با استاندارد IEC و VDE استاندارد IEC
البته به جز استاندارد IEC استانداردهای دیگری نیز در دنیا وجود دارد اما در حال حاضر استاندارد IEC به عنوان یک استاندارد بین المللی مورد توجه و تایید اکثر کشورهای جهان قرارا گرفته است. از دیگر استانداردهایی که در حال حاضر موجود هستند می توان به استانداردهای British Standard در کشور انگلستان، NEMA در ایالات متحده آمریکا و همچنین VDE در آلمان اشاره کرد. استاندارد IEC در مورد تجهیزات الکتریکی گوناگون ب شماره های متفاوتی تدوین شده که مهم ترین آنها در صنعت تابلوسازی مورد استفاده قرار گرفته است و در ادامه ارائه خواهد شد.


استاندارد مربوط به تابلوها

@image


@image


@image


آشنایی با کلیدها و ایزولاتورها
کلید یا ایزولاتور را می توان وسیله ای دانست که موجب قطع و وسل جریان الکتریکی شود. در مفهوم کلی از واژه Interrupter یا قطع کننده جهت مشخص کردن آنها استفاده می شود. Interrupter ها به دو دسته کلی؛ کلید و یا واژه فرانسوی آن یعنی دژنکتور استفاده می شود. از این دژنکتورها اغلب در رابطه با کلیدهای فشار متوسط و ایزولاتور یا سکسیونر تقسیم بندی نمود. تفاوت عمده کلید قدرت با سایر وسایل قطع و وصل نیز مانند Load Switch ها و کنتاکتورها در این می باشد که امکان قطع قوس ناشی از اتصال کوتاه به وسیله کلید قدرت وجود دارد.


ایزولاتور
ایزولاتورها یا همان سکسیونرها از انواع قطع کننده هایی می باشند که توانایی قطع قوس ناشی از اتصال کوتاه را دارا نمی باشند. برای این نوع قطع کننده ها تنها جریان نامی و جریان تحمل اتصال کوتاه تعریف می شود و برایشان جریان نامی قطع اتصال کوتاه برای آنها تعریف نمی شود. از انواع این گونه قطع کننده ها می توان به سکسیونر غیرقابل قطع زیر بار و سکسیونر قابل قطع زیر بار اشاره داشت.


سکسیونر قابل قطع زیر بار (Load Switch)
نوعی از قطع کننده ها هستند که می توانند جریان برق را قطع کرده و توانایی قطع جریان برق اتصال کوتاه را ندارند. از انواع این نوع قطع کننده ها در تابلوهای فشار ضعیف می توان به کلید فیوزهای قابل قطع زیر بار از جمله کلیدفیوزهای قابل قطع زیر بار ساخت شرکت زاویر یا پیچاز اشاره کرد. همچنین در تابلوهای فشار متوسط نیز می توان از سکسیونرهای گازی ISR ساخت شرکت ALSTOM که در تابلوهای فلوکیت نصب می شود اشاره داشت.


سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار (Off Load Isolato)
این نوع قطع کننده ها نمی توانند جریان بار را قطع کنند و بدین ترتیب توانایی قطع جریان اتصال کوتاه را نیز نخواهند داشت. مزیت این قطع کننده ها در این است که اغلب در مسیر یک کلید ثابت نصب شده و زمانی که نیاز به تعمیرات بر روی کلید احساس شود ابتدا کلید را قطع کرده و پساز قطع جریان خط، سکسیونر غیرقابل قطع زیر بار را نیز قطع خواهند کرد. بدین ترتیب اپراتور می توان با اطمینان از قطع بودن جریان برق به انجام تعمیرات خود اقدام نماید.

انواع سکسیونرهای فیوزهای معمولی در تابلوهای فشار ضعیف، در این دسته از قطع کننده ها قرار گرفته اند. غیرقابل قطع زیر بار بودن این قطع کننده ها به این معنی نخواهد بود هر نوع باری را نتوان با آنها قطع نمود. با این نوع کلیدها امکان قطع کردن بارهای مقاومتی که از توان کمی برخوردار هستند مانند مدارات روشنایی وجود دارد. این محدودیت بیشتر در مورد بارهای سلفی مانند مدارات موتوری وجود دارد.

مقاله مرتبط


کنتاکتورها

نوعی از انواع قطع کننده ها که توانایی قطع جریان بار را داشته اما جریان اتصال کوتاه را قطع نمی کنند. کنتاکتورها از این نظر شبیه به سکسیونرهای قابل قطع زیر بار عمل می کنن اما تفاوت اصلی این دو در قابلیت تعداد قطع و وصل مکانیکی آنها می باشد. این قابلیت بسیار بالا بوده و حتی تا 20 برابر کلیدها نیز پیش می رود. این مزیت مهم باعث شده است که از این گونه تجهیزات برای قطع و وصل موتورهای الکتریکی که به دفعات در طول شبانه روز قطع و وصل می شوند استفاده شود.

اثر جریان حرارتی Ith

مشخصات هسته یک ترانس جریان جهت اندازه گیری و حفاظتی دارای تفاوت با یکدیگر می باشد. هسته یک ترانس جریان تک هسته ای می تواند برای تجهیزات اندازه گیری و همچنین تجهیزات حفاظتی کاملا مناسب باشد. مشخصات اصلی یک هسته مربوط به کلاس دقت آن می شود؛ کلاس های دقت رایج برای هسته های اندازه گیری 2/0، 5/0 و 1 می باشد که آن را به شکل 0.2M5T، 0.5M5 و 1M5 مشخص می نمایند.

آزمایش تابلوهای فشار ضعیف

تمامی تابلوهای فشار ضعیف باید بعد از ساخت در کارخانه و همچنین پس از نصب در محل و قبل از راه اندازی، در زمینه های خواص دی الکتریک، افزایش دما، ایستادگی در برابر اتصال کوتاه، پیوستگی مدارات حفاظتی، فواصل هوایی و خزشی، نحوه کار اجزای مکانیکی و درجه حفاظ مورد آزمایش قرار گیرند. این آزمون ها بر اساس مفاد بند 8 نشریه شماره 1928 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان مشخصات آزمون ها صورت بگیرد.

آزمایش تزریق جریان ثانویه

آزمایش عملکرد مطلوب سیستم حفاظت، شامل ترانس جریان رله و دژنکتور به وسیله دستگاه تزریق جریان اولیه انجام می گیرد و شامل مراحل زیر می شود: • تنظیم فانکشن حفاظت جریان رله ای • تزریق جریان اولیه از طریق جعبه باسبار و افزایش آن از سیستم تنظیم رله • ثبت زمان عملکرد رله • بررسی عملکرد مطلوب بر اساس سیستم تنظیم رله با اجرای این آزمایش به هر گونه خطا در اتصال ترانس جریان مکانیزم قطع دژنکتور یا رله می توان پی برد.