تاسیسات مکانیکی


شیشه دو جداره صنعتی

اجزای کولرهای آبی

1397/6/13

ایجاد جریان هوا و همچنین غلبه بر افت فشار ناشی از کانال کشی و پوشال یا پد سلولزی به عنوان وظیفه اصلی فن شناخته می شود.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

انواع سیستم های حرارت مرکزی

1397/6/12

سیستم های حرارت مرکزی را بر اساس نوع سیال انتقال دهنده انرژی به سه دسته تقسیم می کنند:

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

پکیج های تولید آب گرم

1397/6/12

پکیج دیواری و زمینی به عنوان دستگاهی شناخته می شود که به جای موتورخانه مرکزی قادر به تامین هم زمان آب گرم شوفاژ و آب گرم مصرفی برای هر یک از واحدهای آپارتمان یا ویلاها بوده و می تواند به سادگی به جای یک کابینت زمینی یا دیواری نصب گردد.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

تجهیزات تولید کننده حرارت و برودت

1397/6/12

تجهیزات تولید کننده با استفاده از انرژی به روش های مختلف موجب بالا رفتن دمای سیال جهت بهره برداری گرمایشی و یا کاهش دمای سیال جهت کاربردهای سرمایشی می شوند. همچنین این تجهیزات قادر هستند که با تغییر حالت مواد امکان استفاده از سرما یا گرما فراهم نمایند. در چنین تجهیزاتی، انرژی های فسیلی یا الکتریکی تولید گرما یا سرما را در سیال در پی خواهد داشت. برخی از این تجهیزات می توانند به کمک انرژی مکانیکی یا الکتریکی با تغییرات حالت ماده ای از گاز به مایع یا از مایع به گاز موجب ایجاد فرآیندی گرماگیر یا گرماده شوند. تجهیزات تولید کننده با توجه به افزایش یا کاهش دمای سیال به دو گروه اصلی تجهیزات تولید کننده سرما و تجهیزات تولید کننده گرما تقسیم می شوند. تجهیزات تولید کننده این توان را دارند که به صورت محلی یا مرکزی عمل نمایند.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

گرمایش

1397/6/12

از گذشته دیر، تامین شرایط آسایش در محل زندگی مانند تامین دمای مناسب از جمله دغدغه های اصلی بشر به شمار می رفته است. از زمان های قبل تا به حال، همیشه گرمایش نسبت به سرمایش فرآیندی ساده تر بوده است.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

سیستم های سرمایش

1397/6/12

جهت سرمایش یک ساختمان باید یک دستگاه تبرید گرما را از ساختمان گرفته و به بیرون از ساختمان هدایت کند. این گرما می تواند به زمین، آب یا هوای بیرون تخلیه شود.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

مبانی سرمایش و گرمایش و طراحی تهویه مطبوع

1397/6/12

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

تعاریف تجهیزات تهویه مطبوع

1397/6/12

موتورخانه فضا یا اتاقی در ساختمان که به کنترل کننده های الکتریکی و دستگاه های مکانیکی اختصاص پیدا می کند.کلیه تجهیزات سیستم گرمایش از جمله پمپ، دیگ (بویلر) و غیره در این محل نصب خواهند شد.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

تعاریف پایه

1397/6/11

میعانات مایعات تقطیر شده بر اثر تحت فشار قرار دادن یا سرد کردن بخار را میعانات نامیده اند.


مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

تهویه مطبوع خورشیدی

1397/6/11

هر سامانه تهویه مطبوع هوا که از انرژی خورشیدی استفاده می کند به نام سیستم تهویه مطبوع خورشیدی می شناسند. این سیستم می تواند با استفاده از پنل های خورشیدی نصب شده در فضای بیرون به چند روش از انرژی خورشید بهره بگیرد.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

تاسیسات مکانیکی

1397/6/11

تاسیسات ساختمان در دو دسته تاسیسات الکتریکی و تاسیسات مکانیکی قرار می گیرند. در این مقاله منظور از تاسیسات ساختمان، تاسیسات مکانیکی بوده و از نقطه نظر مکانیک و تاثیر آن بر معماری ساختمان و نکاتی که در این خصوص باید مورد توجه قرار بگیرد سخن گفته می شود.


مشاهده