تابلو برق


شیشه دو جداره صنعتی

آزمایش کنترل ضخامت رنگ با استفاده از دستگاه

1397/8/29

آزمایش کنترل ضخامت رنگ با استفاده از دستگاه روش اجرای این آزمایش بدین شکل است که پروب دستگاه را در نقاط مختلف قطعه رنگ شده قرار داده و ضخامت آن را اندازه گیری می کنند.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

آزمایش تزریق جریان ثانویه

1397/8/29

آزمایش عملکرد مطلوب سیستم حفاظت، شامل ترانس جریان رله و دژنکتور به وسیله دستگاه تزریق جریان اولیه انجام می گیرد و شامل مراحل زیر می شود: • تنظیم فانکشن حفاظت جریان رله ای • تزریق جریان اولیه از طریق جعبه باسبار و افزایش آن از سیستم تنظیم رله • ثبت زمان عملکرد رله • بررسی عملکرد مطلوب بر اساس سیستم تنظیم رله با اجرای این آزمایش به هر گونه خطا در اتصال ترانس جریان مکانیزم قطع دژنکتور یا رله می توان پی برد.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

آزمایش تابلوهای فشار ضعیف

1397/8/29

تمامی تابلوهای فشار ضعیف باید بعد از ساخت در کارخانه و همچنین پس از نصب در محل و قبل از راه اندازی، در زمینه های خواص دی الکتریک، افزایش دما، ایستادگی در برابر اتصال کوتاه، پیوستگی مدارات حفاظتی، فواصل هوایی و خزشی، نحوه کار اجزای مکانیکی و درجه حفاظ مورد آزمایش قرار گیرند. این آزمون ها بر اساس مفاد بند 8 نشریه شماره 1928 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان مشخصات آزمون ها صورت بگیرد.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

ولت متر

1397/8/29

ولت متر نیز نوعی دستگاه اندازه گیری است که مشابه آمپرمتر می باشد با این تفاوت که به جای نسبت تبدیل جریان، تبدیل ولتاژی را مشخص کرد. برای سفارش ولت متر VT:20000/100 کافی است.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

اثر جریان حرارتی Ith

1397/8/29

مشخصات هسته یک ترانس جریان جهت اندازه گیری و حفاظتی دارای تفاوت با یکدیگر می باشد. هسته یک ترانس جریان تک هسته ای می تواند برای تجهیزات اندازه گیری و همچنین تجهیزات حفاظتی کاملا مناسب باشد. مشخصات اصلی یک هسته مربوط به کلاس دقت آن می شود؛ کلاس های دقت رایج برای هسته های اندازه گیری 2/0، 5/0 و 1 می باشد که آن را به شکل 0.2M5T، 0.5M5 و 1M5 مشخص می نمایند.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

کنتاکتورها

1397/8/29

نوعی از انواع قطع کننده ها که توانایی قطع جریان بار را داشته اما جریان اتصال کوتاه را قطع نمی کنند. کنتاکتورها از این نظر شبیه به سکسیونرهای قابل قطع زیر بار عمل می کنن اما تفاوت اصلی این دو در قابلیت تعداد قطع و وصل مکانیکی آنها می باشد. این قابلیت بسیار بالا بوده و حتی تا 20 برابر کلیدها نیز پیش می رود. این مزیت مهم باعث شده است که از این گونه تجهیزات برای قطع و وصل موتورهای الکتریکی که به دفعات در طول شبانه روز قطع و وصل می شوند استفاده شود.

مشاهده

شیشه دو جداره صنعتی

توانایی نصب تجهیزات و راه اندازی تابلوهای برق

1397/8/29

کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک Commission International Electrotechnical که اختصارا IEC نامیده می شود یکی از سازمان های وابسته به سازمان بین المللی استاندارد یا International Standard Organization یا همان ISOمی باشد که وظیفه اصلی آن تدوین استانداردهای مورد نیاز صنعت برق می باشد.

مشاهده