بوستر پمپ آتش نشانی


بوستر پمپ آتش نشانی از جمله پرکاربردترین بوستر پمپ های موجود در جهان می باشد. که دارای مزایایی شامل ثابت بودن فشار سیستم با تغییر در اب مصرفی و عدم نیاز به منبع دیافراگمی و کاهش فضای اشغال آن در موتورخانه می باشد.

دیزل ژنراتور پرکینز الکتروموتور زیمنس بوستر پمپ آبرسانی الکترو موتور ABB پمپ کفکش توان موتور برق هوندا بوستر پمپ آتش نشانی موتور برق بنزینی پمپ کفکش راد دیزل ژنراتور ولو