بوستر پمپ آبرسانی


در بوستر پمپ آبرسانی معمولا برای ممانعت از ضربه مکانیکی و الکتریکی اولیه در زمان استارت پمپ از اینورتر که موجب راه اندازی آرام الکتروموتور از دور کم و تدریجا افزایش قدرت و دور پمپ می شود. همچنین در شرایطی که با تکمیل توان پمپ در حداکثر دور حجم آبدهی و یا فشار آب کافی نباشد پمپ دوم به شکل اتوماتیک وارد مدار خواهد شد. همچنین در بوستر پمپ آبرسانی که به طور دائم در حال کار کردن می باشد از سیستم PLC برای تغییر استارت نوبتی پمپ ها استفاده می شود.

دیزل ژنراتور پرکینز الکتروموتور زیمنس بوستر پمپ آبرسانی الکترو موتور ABB پمپ کفکش توان موتور برق هوندا بوستر پمپ آتش نشانی موتور برق بنزینی پمپ کفکش راد دیزل ژنراتور ولو