باز کردن مجدد و کنترل عایق بندی و نوارپیچی موتوراین کار برای این انجام می شود که در صورت گیر کردن پروانه یا روتور به سیم بندی بتوانیم ایراد آن را رفع کنیم. پس از کسب اطمینان از مناسب بودن سیم بندی، عایق ها و نوارپیچی می بایست موتور را برای لاک زدن آماده نماییم.


لاک زدن موتور
هادی های مجاور هم در موتور، یکدیگر را جذب یا دفع می نمایند که یان موضوع بستگی به جهت جریان جاری در آنها دارد. هر چه شدت جریان و طول هادی بیشتر بوده و فاصله سیم ها از هم کمتر باشد، خطر برخورد کلاف ها و سیم ها به یکدیگر یا با بدنه موتور بیشتر می شود. این امکان وجود دارد که در موقع جا زدن سیم ها، لاک روی آنها ریخته شده باشد و یا اینکه با سیم ها زخمی شده باشند. همچنین دقت داشته باشید که باید سیم ها باید در داخل شیار یا قسمت خارجی شیار به طور کاملا محکم و یکپارچه قرار گرفته باشند تا از ارتعاش و حرکت آنها جلوگیری به عمل آید. بنابرآنچه که گفته شد، بعد از اتمام سیم بندی و ازمایش اول باید سیم پیچی ار لاک زد. نوع لاکی که برای این کار مورد استفاده قرار می گیرد به نوع لاک به کار رفته در عایق سیم بستگی خواهد داشت. برای لاک زدن چندین روش مختلف وجود دارد. در یکی از این روش ها استاتور را در داخل فر (گرمکن) مخصوص قرار داده و آن را گرم خواهیم کرد. حرارت گرمکن باید در حدود 140 درجه سانتی گراد تنظیم شده باشد. زمانی که استاتور به این میزان از حرارت رسید لاک مخصوص را آماده خواهیم کرد. بهتر است لاک نیز کمی رقیق و گرم بوده تا حالت نفوذی آن بیشتر باشد. دقت داشته باشید که لاک آتش نگیرد. پس از اینکه موتور گرم شد و لاک نیز آماده شد، موتور را از گرمکن خارج کرده و از یک طرف به صورت عمودی قرار خواهیم داد. آنگاه لاک را به آرامی روی سیم ها و در داخل شیارها و پیشانی کلاف ها می ریزیم. همچنین می توان استاتور را در یک ظرف پر از لاک فرو برد تا لاک به خوبی در بین سیم ها نفوذ پیدا کند.

مقاله مرتبط


موتورهای القایی دوفاز

موتورهای القایی برای کار کردن به صورت موتورهای دوفاز و سه فاز طراحی شده اند اما در تمام موارد، جریان متناوب اعمال شده به استاتور یک میدان گردان تولید می کند تا روتور را به همراه خود بکشد.

اصول کار ماشین های الکتریکی

اصول کار ماشین های الکتریکی بدین شکل است که انرژی الکتریکی را به مکانیکی و بالعکس تبدیل می نماید. ماشین های القایی، ماشین های جریان مستقیم (DC) و ماشین های سنکرون از جمله مهم ترین دستگاه هایی هستند که این نوع از تبدیل انرژی را انجام می دهند.

محکم کردن سیم ها در داخل شیار

سیم ها را باید در داخل شیار موتور کاملا محکم کرد تا از ارتعاش یا خارج شدن آنها از داخل شیار جلوگیری به عمل آید.