انواع کمپرسورها و نمونه هایی از کاربردهای آنهاکمپرسورهای دینامیکی به ماشین هایی گفته می شود که محصو آنها دارای حجم متغیر بوده و انرژی (هد) آنها ثابت است. ضمنا مشخصات گاز روی عملکرد این نوع کمپرسورها تاثیرگذار است.

هر کدام از انواع کمپرسورها برای کاربردی خاص مورد استفاده قرار گرفته و کاربرد آنها بستگی به نرخ جریان، فشار مورد نیاز و همچنین مشخصه های گازی که باید متراکم شود دارد. به طور کلی، کمپرسورهای دینامیکی به دلیل اینکه نرخ تعمیرات پایینی دارند بهترین گزینه انتخابی در میان کمپرسورها هستند و اولویت بعدی مربوط به کمپرسورهای جابه جایی مثبت می شود. ضمن اینکه کمپرسورهای رفت و برگشتی به دلیل نرخ تعمیرات بالا نسبت به سایر کمپرسورها و همچنین نوسان در گاز تولیدی آنها، انتخاب آخر در بین تمامی کمپرسورها می باشد. اما در انتخاب کمپرسور دقت داشته باشید که انتخاب نهایی کمپرسور به ملزومات عملکردی آن بستگی دارد که برخی از آنها در ادامه خواهد آمد:

شکل 2-1: جدول محدوده جریانی از انواع مختلف کاربردهای کمپرسورها را نشان داده که به صورت تابعی از جریان تولیدی (ACFM) و فشار خروجی (Psig) بیان گردیده است.


@image


در جدول 2-1 محدوده های کارکرد انواع مختلف کمپرسورها که در صنایع تصفیه، شیمیایی و صنایع تولید گاز استفاده می شوند ارائه شده است.


@image


کمپرسورهای جابه جایی مثبت
کمپرسورهای جابه جایی مثبت را در جریان های پایین و کم و همینطور جریان هایی با وزن مولکولی پایین (مخلوط هیدروژن) مورد بهره برداری قرار می دهند. این نوع کمپرسورها دارای انواع گوناگونی دارند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.


@image


گوشواره ای دوار
این نوع کمپرسور از محورهای همانند و یکسان بهره می برد که به طور هم زمان با یکدیگر به گردش در می آیند. محورها به واسطه استفاده از چرخ دنده های تنظیم خارجی که با استفاده از روغن روانکاری شده اند با یکدیگر هم زمان شده و این همزمانی موجب جلوگیری از برخورد محورها با یکدیگر و همچنین به حداقل رساندن لقی بین محور، بازده و کارایی بهینه خواهد شد. محور کمپرسورهای دو گوشواره ای هر کدام دارای دو گوشواره می باشد که در هنگا گردش محور، گاز در بین گوشواره های محور و پوسته به دام افتاده و محور دوار به گاز از قسمت ورودی و در طول بدنه تا قسمت خروجی نیرو وارد خواهد کرد. شروع خروج محصول از زمانی است که لبه بزرگ گوشواره ای از لبه قسمت خروجی عبور کند.

امتداد گوشواره ای، گاز به تلف افتاده شده را به قسمت خروجی فشرده کرده که این موضوع باعث خواهد شد تا گاز مذکور برخلاف فشار بازگشتی از سیستم فشرده گردد. کمپرسورهای گوشواره ای دوار همواره دارای سر و صدا بوده و به همین دلیل برای کاهش این سر و صدا و نویزها همیشه از یک صدا خفه کن یا سایلنسر بهمراه آنها استفاده می شود تا سر و صدا موجب ایجاد آلودگی صوتی و آزار و اذیت نشود.

مقاله مرتبط


کمپرسورهای پره ای دوار

یک کمپرسور پره ای دوار با پره های کشویی (لغزشی) از تعدادی پره تشکیل شده است که به صورت آزادانه بر روی شیارهای طولی که بر روی محور برش داده شده اند قرار دارند. نیروی گریز از مرکز سبب می شود که پره ها به سمت بیرون حرکت کرده و قسمتی که بین محور و هر دو پره و پوسته تشکیل می شود به شکل محفظه ای درخواهد آمد.

کمپرسور رفت و برگشتی

قطعات اصلی تشکیل دهنده یک کمپرسور رفت و برگشتی شامل میل لنگ، زبانه متحرکی که در داخل شیار قرار می گیرد، سیلندر، پیستون، آب بندی های دسته پیستون، شیرهای مکش و تخلیه می شود.

کمپرسورهای گریز از مرکز چند مرحله ای با پوسته های افقی دو تکه

پوسته به دو قسمت بالایی و پایینی در امتداد خط المرکز افقی کمپرسور دو تکه تقسیم شده است. پوسته با تکه های افقی امکان دسترسی به تجهیزات و متعلقات داخلی کمپرسور بدون ایجاد مشکل از لحاظ لقی بین محور و پوسته و یا هم راستایی یاتاقان ها را میسر خواهد ساخت.

مشخصات کمپرسور(جابه جایی مثبت و دینامیکی)

فشرده سازی با کمپرسورهای جابه جایی مثبت به صورت افزایش گاز به دلیل عمل کردن یک حجم ثابت در یک فضای محبوس شده تعریف می شود. انواع این کمپرسورها به صورت رفت و برگشتی، گوشواره ای دوار، پیچی دوار و پیستون مایع دوار دسته بندی می شود.