اصول کار موتورهای الکتریکیوقتی یک هادی در حال حرکت خطوط میدان مغناطیسی را قطع کند یک نیروی الکتروموتوری در ان القا خواهد شد. جهت این ولتاژ و جهت جریان ناشی از آن اگر هادی جزئی از یک مدار بسته باشد طوری است که با تغییر عامل به وجود آورنده خود مخالفت می کند. قانون فوق برای تمام موارد که جریان القا شده از مدار بسته ای بکذرد درست است و به آن قانون لنز گفته می شود.

@image


فلمینگ روش مشخص کردن جهت گردش یک موتور را با معلوم بودن جهت جریان گذرنده از موتور کشف کرد. او دریافت که یک رابطه معینی بین جهت میدان مغناطیسی و جهت جریان گذرنده از هادی و جهتی که هادی می خواهد حرکت کند وجود دارد این رابطه توسط قانون دست راست برای موتورها مشخص می گردد که به صورت زیر بیان می شود. اگر انگشت شست و انگشت اشاره در جهت شار معناطیسی (جهت میدان مغناطیسی) و انگشت سوم در جهت جریان گذرنده از هادی باشد انگشت شست جهت حرکت هادی را نشان خواهد داد. بدیهی است که اگر جهت میدان معناطیسی معلوم نباشد ولی حهت حرکت هادی و جهت جریان گذرنده از آن معلوم باشد انگشت اشاره جهت میدان معناطیسی را معین خواهد کرد.

عبور جریان از یک هادی باعث می شود که یک میدان مغناطیسی مانند شکل در اطراف آن ایحاد شود. اگر این هادی در میدان قطب های یک مغناطیس قرار بپیرد. دو میدان روی هم تاثیر می گذارند. چون میدان های مغناطیسی هیچ گاه همدیگر را قطع نمی کنند یا باه مجمع شده و یا یکدیگر را حذف خواهند کرد.

@image


الکتروموتوری طبق قانون لنز طوری است که با حرکت عامل به وجود آورنده خود مخالفت می کند بنابراین آن را نیروز ضد الکتروموتوری می گویند. نیروی ضد الکتروموتوری هیچ گاه به اندازه نیروی محرکه اعمال شده بزرگ نخوهد شد. اختلاف بین نیروی محرکه اعمال شده و نیروی ضد الکتروموتوری همیشه طوری است که جریانی می تواند از هادی بگذرد و باعث حرکت آن شود.

با توجه به کشل و بر طبق قاعده دست چپ، جریان گذرنده از حلقه باعث می شود که نیمه بالای حلفه قطب شمال و نیمه پایین حلقه قطب جنوب شود. قطب های مغناطیسی حلقه به شروع به گردش می کند تا قطب های مخالف رو به روی یکدیگر قرار بگیرند. وقتی حلقه به اندازه و در نتیجه میدان مغناطیسی تولید شده به وسیله حلقه معکوس می شود . دوباره حلقه برای اینکه قطب های مخالف را در مقابل یکدیگر بیاورد به گردش خود ادامه می دهد.

30 درجه بعد از حالت شکل (ب) حلقه به شکل (ج) می رسد. حالا شرایط تظیر حالت شکل (ب) است و دوباره کموتاسیون اتفاق می افتد و حلقه به حرکت خود ادامه می دهد.

@image

مقاله مرتبط


پمپ های گریز از مرکز چگونه کار می کنند؟

بدون توجه به جزییات غیر ضروری، پمپ سانترفیوژ (شکل زیر) را می توان مشتکل از یک پروانه متصل و گردان همراه با شفت و محفظه ای دانست که پروانه را حاطه نموده است. در پمپ سانترفیوژ، مایع توسط فشار اتمسفر یا مقدار فشار بالا دستی، به قسمت ورودی محفظه پمپ وارد می شود.

انواع اصلی پمپ های رفت و برگشتی

پنج نوع اول (پره ای لغزشی (کشویی)، روتور سینوسی، با پروانه ای انعطاف پذیر، با لوله انعطاف پذیر، حفره پیش رونده)، پمپ های روتاری تک روتوره هستند. پنج نوع بعدی (دنده ای خارجی، دنده ای داخلی، لوب گردشی، Circumferential Pump، Multiple Screw) نیز پمپ های دوار چند روتوره می باشند. سه مورد آخر (پیستونی، پلانجری، دیافراگمی) نیز جز پمپ های رفت و برگشتی به شمار می روند.

اصول کار ژنراتورها

شما به خوبی با چراغ قوه، رادیوهای جیبی و سیستم برق اتومبیل که در آن ها باطری منبع قدرت است، آشنا هستید. در این موارد جریانی که از باطری کشیده می شود کم است. خوب است بدانید باطری ها موقعی که جریان کمی مورد نیاز باشد می توانند مدت ها بدون شارژ شدن جریان مورد نیاز را تامین کنند باطری ها به خوبی می توانند برق دستگاه های الکتریکی را تامین کنند. اما تعداد زیادی از دستگاه های برقی برای راه اندازی به مقدار زیادی جریان، با ولتاژ بالا نیاز دارند. برای مثال لامپ ها و موتورهای قوی به جریان و ولتاژی نیاز دارند که هیچ باطری توانایی تامین آن را ندارد، بنابراین غیر از باطری منابع قدرت دیگری برای تامین برق این نوع وسایل مورد نیاز است. چنین قدرت زیادی توسط الکتریکی به نام ژنراتور تولید می شود. ژنراتورها می توانند جریان مستیقیم DC و یا جریان متناوب AC تولید کنند، که توان آن ها می تواند از چند وات تا چندین مگاوات باشد.

ساختمان دیزل ژنراتور جریان مستقیم

اساس کار ژنراتورها و تئوری کار ژنراتورهای ابتدایی AC و DC در قسمت قبل مورد بحث قرار گرفت. در این قسمت به بحث پیرامون ژنراتورهای حقیقی و ساختمان آن ها خواهیم پرداخت. ژنراتورها دارای اجزای مختلفی می باشند. وقتی اجزا اصلی و ساختمان ژنراتور ساخته شد می توان در موقع لزوم به اسانی عیب های ژنراتور را پیدا کرده و آن را تعمیر نمود.