اثر جریان حرارتی Ithاین بدین معنی می باشد که تجهیز ما در 5 برابر جریان نامی به ترتیب 2/0 درصد، 5/0 درصد و 1 درصد خطا خواهد داشت. کلاس های دقت رایج برای هسته های حفاظتی عادی شامل 5p10، 10p10 و 5p15 می شود. مثلا کلاس دقت 5p10 این معنی را دارد که ترانس در 10 برابر جریان نامی خطایی در حد 5 درصد را خواهد داشت. برای هسته های مورد نیاز جهت حفاظت دیفرانسیل اغلب کلاس دقت 5p20 بوده و دارای توان خروجی معادل 20 ولت آمپر و بیشتر می باشد. به طور کلی تجهیزات اندازه گیری بر اساس جریان نامی انتخاب شده و توانایی عبور جریان هایی تا چند برابر جریان نامی را نخواهند داشت.


میزان جریان حراراتی اثری مستقیم بر مقطع مس اولیه و ثانویه داشته و در نتیجه تاثیر زیادی را در تعیین قیمت ترانس خواهد داشت. این تاثیر بیشتر در مس مصرفی در ثانویه خودش را نشان می دهد و دلیل این موضوع هم به دور بسیار زیاد طول هادی مس ثانویه باز می گردد.


ترانس ولتاژ
همانند ترانس های جریان، ترانس های ولتاژ نیز میزان کمیت ولتاژی را در مدار قدرت به حدی کاهش می دهند که قابل اندازه گیری و قیاس برای مقاصد حفاظتی باشند. اما بر خلاف ترانس های جریان که ویژگی های هسته اش با توجه به مورد مصرف ترانس در مدار اندازه گیری یا حفاظتی به طور کامل متفاوت می باشد هسته های حفاظتی و اندازه گیری ترانس ولتاژ تفاوت محسوسی با هم نخواهند داشت. به همین دلیل، یک ترانس ولتاژ دارای کلاس دقت 5/0 می تواند قرائتی صحیح به ما ارائه کرده و در ضمن برای حفاظت های اضافه یا کاهش ولتاژ نیز مناسب باشد. این موضوع ناشی از این است که نوسانات ولتاژ در شبکه بسیار پایی بوده و در دامنه 5/0- درصد تا 5/0+ درصد قرار می گیرد. دقت داشته باشید که امکان اتصال ترانس های ولتاژ بین فاز و زمین و همچنین فاز و فاز نیز وجود دارد.


لوازم اندازه گیری

آمپر متر

آمپر متر وسیله ای است که جهت اندازه گیری جریان الکتریکی از آن استفاده می شود و دارای انواع گوناگونی می باشد. جهت سفارش یک آمپرمتر باید به چندین نکته مهم دقت کرد و آنها را برای سازنده در مقطع سفارش تعیین نمود. این نکات شامل اندازه آمپر متر، نحوه نصب کلاس دقت و موارد دیگری می شود که در ادامه به توضیح مهم ترین آنها خواهیم پرداخت.

نحوه نصب Flush mounted مناسب برای نصب روی درب بوده در حالی که Surface mounted برای نصب روی سطح مناسب تر است. در صنعت تابلوسازی غالبا از نوع Flush mounted استفاده می شود.

موضوع بعدی کلاس دقت این وسیله (5/0، 1 و 5/1) است که هر چه این عدد پایین تر باشد دقت وسیله اندزه گیری بیشتر خواهد بود.

در ادامه در رابطه با نحوه مندرج نمودن آمپرمتر صحبت خواهیم کرد. برای تعیین کردن این مشخصه باید دو مشخصه فرعی را متذکر شد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

1- نسبت تبدیل ترانس جریانی که آمپرمتر را تغذیه می کند.

2- حداکثر جریانی که امکان دارد از آمپرمتر عبور کند بدون اینکه ضربه ای ناگهانی به عقربه وارد شود. این مشخصه را در زبان انگلیسی Graduation گفته می شود و عدد مشخص کننده این کمیت می تواند در حد 1، 2/1، 2، 5 و 6 باشد. در مصارف موتوری با توجه به اینکه جریان راه اندازی حدود 5 الی 6 برابر جریان نامی مورد نیاز می باشد در نتیجه باید Graduationبرابر با 5 یا 6 را داشته باشیم. اما در مصارف غیر موتوری این عدد می تواند برابر با 2/1 یا 2 باشد. حداکثر زاویه ای که عقربه می تواند طی کند 90 درجه یا 180 درجه یا 240 درجه خواهد بود.

نکته آخر اینکه برخی آمپرمترها امکان تجهیز به عقربه ای را دارد که فقط امکان حرکت از اعداد کوچک به سمت اعداد بزرگ تر را دارد. به این نوع آمپرمترها که چنین مشخصه ای دارند آمپرمتر مجهز به Max.Demand گفته می شود.

مقاله مرتبط


کنتاکتورها

نوعی از انواع قطع کننده ها که توانایی قطع جریان بار را داشته اما جریان اتصال کوتاه را قطع نمی کنند. کنتاکتورها از این نظر شبیه به سکسیونرهای قابل قطع زیر بار عمل می کنن اما تفاوت اصلی این دو در قابلیت تعداد قطع و وصل مکانیکی آنها می باشد. این قابلیت بسیار بالا بوده و حتی تا 20 برابر کلیدها نیز پیش می رود. این مزیت مهم باعث شده است که از این گونه تجهیزات برای قطع و وصل موتورهای الکتریکی که به دفعات در طول شبانه روز قطع و وصل می شوند استفاده شود.

اثر جریان حرارتی Ith

مشخصات هسته یک ترانس جریان جهت اندازه گیری و حفاظتی دارای تفاوت با یکدیگر می باشد. هسته یک ترانس جریان تک هسته ای می تواند برای تجهیزات اندازه گیری و همچنین تجهیزات حفاظتی کاملا مناسب باشد. مشخصات اصلی یک هسته مربوط به کلاس دقت آن می شود؛ کلاس های دقت رایج برای هسته های اندازه گیری 2/0، 5/0 و 1 می باشد که آن را به شکل 0.2M5T، 0.5M5 و 1M5 مشخص می نمایند.

آزمایش تابلوهای فشار ضعیف

تمامی تابلوهای فشار ضعیف باید بعد از ساخت در کارخانه و همچنین پس از نصب در محل و قبل از راه اندازی، در زمینه های خواص دی الکتریک، افزایش دما، ایستادگی در برابر اتصال کوتاه، پیوستگی مدارات حفاظتی، فواصل هوایی و خزشی، نحوه کار اجزای مکانیکی و درجه حفاظ مورد آزمایش قرار گیرند. این آزمون ها بر اساس مفاد بند 8 نشریه شماره 1928 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان مشخصات آزمون ها صورت بگیرد.

آزمایش تزریق جریان ثانویه

آزمایش عملکرد مطلوب سیستم حفاظت، شامل ترانس جریان رله و دژنکتور به وسیله دستگاه تزریق جریان اولیه انجام می گیرد و شامل مراحل زیر می شود: • تنظیم فانکشن حفاظت جریان رله ای • تزریق جریان اولیه از طریق جعبه باسبار و افزایش آن از سیستم تنظیم رله • ثبت زمان عملکرد رله • بررسی عملکرد مطلوب بر اساس سیستم تنظیم رله با اجرای این آزمایش به هر گونه خطا در اتصال ترانس جریان مکانیزم قطع دژنکتور یا رله می توان پی برد.