آزمایش سیم پیچی میداندر صورتی که اهم متر بی نهایت را نشان دهد قطعا سیم پیچی میدان در جایی قطع شده است. برای پیدا کردن حلقه ای که قطع شده است باید حلقه ها را به تنهایی به وسیله اهم متر آزمایش نمود.

نکته: مقاومت آرمیچر ماشین به اندازه ای کوچک می باشد که یک اهم متر معمولی قادر نیست آن را اندازه گیری نماید. حتی در صورتی که چند دور سیم پیچی آرمیچر بهم اتصالی داده شده باشند نیز اهم متر صفر را نشان خواهد داد.

اگر یک حلقه سیم پیچی آرمیچر قطع شده باشد به علت زیاد بودن مسیرهای جریان باز هم اهم متر صفر را نشان می دهد. در این گونه موارد امکان استفاده از اهم متر وجود نداشته و باید از وسیله مخصوص دیگری استفاده کرد.


ژنراتورهای AC
آشنایی با ژنراتورهای جریان متناوب

ژنراتورهای جریان متناوب دستگاه های بسیار با اهمیتی می باشند که جهت تولید توان الکتریکی به کار می روند. ژنراتورهای جریان متناوب با توجه به میزان قدرتی که تولید می نمایند در اندازه های گوناگونی وجود دارند. به عنوان مثال ژنراتورهای AC که درنیروگاه های اتمی مورد استفاده قرار می گیرند بزرگ بوده و صدها کیلو وات توان را با ولتاژ بالا تامین می کنند. صرف نطر از اندازه، تمامی ژنراتورهای الکتریکی چه جریان مستقیم و چه جریان متناوب اساس کارشان بر مبنای حلقه ای است که میدان مغناطیسی را قطع می نماید. به دلیل اینکه بین میدان مغناطیسی و حلقه یک حرکت نسبی وجود دارد در آن ولتاژ تولید می شود. بنابراین ژنراتورها را به گونه ای می سازند که دارای دو بخش به نام های روتور و استاتور باشند.


انواع ژنراتورهای AC
در یک ژنراتور جریان مستقیم قسمت چرخنده اغلب آرمیچر می باشد اما در یک ژنراتور جریان متناوب همواره این موضوع صادق نبوده و به طور کلی دو نوع ژنراتور AC موجود است؛ در یک نوع از آنها آرمیچر می گردد و در نوع دیگر میدان می گردد. ساختمان ژنراتورهای AC شبیه به ژنراتورهای جریان مستقیم بوده و در آنها آرمیچر درون یک میدان مغناطیسی ثابت چرخیده ولی در ژنراتور مذکور نیروی الکتروموتوری تولید شده بدون کلکتور به جریان مستقیم تبدیل خواهد شد. این در حالی است که در ژنراتورهای AC نیروی الکتروموتوری متناوب تولید شده بدون تغییر به وسیله حلقه های متحرک به بار وصل می شود.

اما نوع آرمیچر گردان فقط در ژنراتورهای AC که قدرت الکتریکی کمی تولید می کنند به کار می رود و در هر جایی از آن استفاده نمی شود. در ژنراتورهای AC که میدان آن گردان می باشد، سیم پیچی آرمیچر ثابت بوده و سیم پیچی میدان متحرک است. فایده ثابت بودن سیم پیچی آرمیچر این است که ولتاژ تولید شده را می توان به شکل مستقیم و بدون استفاده از اتصال های متحرک (ذغال ها و کلکتور) به بار متصل کرد و دیگر مشکل ایجاد جرقه و قوس در حلقه های متحرک وجود نخواهد داشت.


ساختمان ژنراتورهای AC
ژنراتورهای AC که از قدرت خروجی بالایی بهره می برند به وسیله توربین هایی با سرعت زیاد به گردش درمی آیند. توربین های مذکور معمولا از نوع توربین بخار می باشند که توسط بخار آب تحت فشار زیاد کار می کنند. روتور ژنراتورهای AC که توسط این نوع توربین ها گردانده می شوند، استوانه ای شکل با قطر کوچک هستند که سیم پیچی های ظریفی در شکاف های روی آن قرار دارد. این سیم پیچی ها به گونه ای قرار گرفته اند که برای میدان 2 یا 4 قطب را ایجاد می کنند. تنها با چنین ترکیبی است که روتور قادر خواهد بود نیروی بسیار زیاد گریز از مرکز را که در سرعت های بالا ایجاد می شود را بدون پرتاب اجزای آن به اطراف تحمل نماید.

در سرعت های پایین تر که ژنراتور توسط موتور دیزل، توربین های آبی و یا موتورهای الکتریکی گردانده می شود روتور با قطب های برجسته مورد استفاده قرار می گیرد. در ژنراتورهای AC جریان خروجی در سیم پیچی ثابت تولید می شود که این سیم پیچی توسط میدان گردان ژنراتورهای AC قطع شده و سپس جریان تولید شده را به بار متصل خواهد کرد.

مقاله مرتبط


آشنایی با ماشین های الکتریکی

ما با وسایلی مانند چراغ قوه و رادیوهای جیبی و همچنین تا حدودی سیستم برق اتومبیل که در آنها باتری به عنوان منبع قدرت است آشنا هستیم. در چنین مواردی مقدار جریانی که از باتری کشیده می شود کم می باشد.

عیب یابی و تعمیر ماشین های DC

زمانی که محرک اولیه (موتور دیزل و یا محورتوربین) به محور ژنراتور متصل شد آنگاه تنها کاری که باید انجام شود این است که بلبرینگ ها روغن کاری شده و اتصال بین ذغال ها و کلکتور بازرسی شود. به ندرت پیش می آید که سیم های ورودی ژنراتور جابه جا یا تعویض شود.

ژنراتورهای تک فاز

در ژنراتورهای تک فاز تمام هادی های آرمیچر به شکل سری به همدیگر متصل شده و سیم پیچ واحدی را تشکیل می دهند که ولتاژ خروجی در دو سر آن تولید می شود. جهت درک طرز کار ژنراتورهای سه فاز باید اصول ژنراتور تک فاز را به خوبی آموخت.

ژنراتورهای DC

در قسمت قبلی در رابطه با اساس کار ژنراتورها و تئوری کار ژنراتورهای ابتدایی AC و DC صحبت شد. در این مبحث قصد داریم تا در رابطه با ژنراتورهای حقیقی و ساختمان آنها به ارائه مطلب بپردازیم. ژنراتورها از اجزای مختلفی تشکیل شده اند که در صورت شناخت اجزای اصلی و ساختمان ژنراتور می توانی در زمان بروز ایراد به عیب یابی ژنراتور پرداخته و آن را تعمیر کنیم.