آزمایش تابلوهای فشار ضعیف


انواع آزمایش تابلو
به طور کلی دو نوع ستت در مورد تابلوها وجود دارد:

الف) آزمایش معمول: این آزمایش می تواند بر روی هر نوع محصولی مخرب باشد

ب) آزمایش پایه ای: آزمایشی است که غالبا روی محصولات ساخته شده انجام می گیرد تا سلامت بخش های مختلف تابلو در عملکرد عادی آن ها مورد بررسی قرار گرفته و تایید شود.


الف) آزمایش نوع اول برای تابلوها
ولتاژ ایمپالس: ولتاژهای ایمپالسی ممکن است در اثر سوئیچ زنی که در شبکه ایجاد می شود به وجود بیایند.


برای ولتاژهای نامی: برای 12 کیلوولت آزمایش 75 کیلوولت، 24 کیلوولت آزمایش 125 کیلوولت و برای 36 کیلو ولت آزمایش 170 کیلو ولت ایمپالس صورت می گیرد.


تحمل جریان اتصال کوتاه: تابلوها باید تحمل جریان اتصال کوتاه نامی خود را داشته باشند.


آزمایش تحمل افزایش دما: افزایش دما باسبارها و نقاط اتصال در اثر عبور جریان نامی باید در حد مقادیر معرفی شده در استاندارد باشد.


آزمایش تحمل جرقه زنی: به هر دلیلی امکان دارد بین باس بارها یا فازهای مختلف در داخل تابلو جرقه ای ایجاد شود. جرقه مذکور فشار هوای داخل سلول را بالا می برد و در صورتی که اقدامات خاصی انجام نشود درب سلول کنده شده و سایر قطعات سلول امکان دارد به بیرون پرتاب شوند. قابل ذکر است که انجام این آزمایش اجباری نمی باشد.


آزمایش دژنکتورها و سکسیونرها

• آزمایش ایمپالس

• تحمل جریان اتصال کوتاه

• افزایش درجه حرارت در کنتاکت ها یا نقاط اتصال آنها با باسبار


برای هر نوع تجهیزات سوئیچینگ یا دژنکتور یک جریان اتصال کوتاه قابل قطعی پیش بینی می شود که از نظر تحمل جریان نیز آزمایش صورت بگیرد. در جایی از مسیر اگر در حین بستن کلید اتصالی پیش بیاید، کلید باید توانایی تحمل این جریان که معمولا 5/2 برابر جریان اتصال کوتاه شبکه است را داشته باشد.


آزمایش پایه ای (روتین)

آزمایش های صورت گرفته روی اغلب محصولات ساخته شده به این قرار است:


الف) کنترل های عمومی

درستی کارکرد و سالم بودن قفل درب ها- تنظیم بودن فاصله درب ها- درجه حفاظت تابلو (IP)- کامل بودن پیچ و مهره ها و درستی انتخاب آنها- ضخامت رنگ- رنگ شینه ها


ب) کنترل های مکانیکی

کنترل عایق ها- درستی کارکرد کلید و اینترلاک های مکانیکی- پیوستگی سیستم اتصال زمین- حرکت روان و درست ارابه ها، کشوها و سایر مکانیزم های متحرک- کارکرد سکسیونرهای کشوها


پ) کنترل های الکتریکی

ولتاژ تغذیه مدار فرمان- جریان اتصال کوتاه- ولتاژ و جریان نامی- صحت و کیفیت اجرای مدار حفاظت- آزمایش فرکانس قدرت برای مدار قدرت- کارکرد الکتریکی کلیه کلیدهای اصلی


آزمایش عایقی

به وسیله آزمایش عایقی تجهیزات الکتریکی می توانیم به نقض عایقی ناشی از صدمات مکانیکی، ارتعاشات، حرارت و برودت اضافی، روغن، آلودگی، رطوبت و تغییرات شدید ولتاژ پی برد.

دستگاه های مورد استفاده برای آزمایش عایقی دارای مشخصات زیر می باشند:


آزمایش عایقی دیجیتال 5 کیلووات

از این دستگاه برای آزمایش عایقی تجهیزات الکتریکی ولتاژ بالا و پایین استفاده می شود.


آزمایش های حفاظتی و اندازه گیری

این گونه آزمایش ها جهت بررسی عملکرد سیستم حفاظتی شامل ترانس جریان و دژنکتور یا ترانس ولتاژ و دژنکتور انجام می شود.

آزمایش سیستم اندازه گیری به منظور بررسی عملکرد سیستم اندازه گیری جریان مشخص به کمک دستگاه تزریق جریان اولیه انجام شده و به وسیله آمپرمتر قرائت خواهد شد. در صورتی که ترانس جریان و آمپرمتر به درستی انتخاب شده باشد و همچنین اتصالات در وضعیت مناسبی باشند، مقدار قرائت شده با مقدار جریان تزریقی برابر خواهد بود.


آزمایش تزریق جریان اولیه

برای آزمایش عملکرد کلیه اجزای سیستم حفاظتی از آزمایش تزریق جریان اولیه استفاده می شود و در آن جریان بالایی برای عملکرد وسیله حفاظتی مورد نیاز می باشد. همچنین زمان عملکرد رله حفاظتی نیزه اندازه گیری شده و با انجام این آزمایش می توان اتصال نادرست ترانسفورماتور جریان یا تنظیم غیرصحیح رله را کاملا مشخص کرد.

مقاله مرتبط


توانایی نصب تجهیزات و راه اندازی تابلوهای برق

کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک Commission International Electrotechnical که اختصارا IEC نامیده می شود یکی از سازمان های وابسته به سازمان بین المللی استاندارد یا International Standard Organization یا همان ISOمی باشد که وظیفه اصلی آن تدوین استانداردهای مورد نیاز صنعت برق می باشد.

کنتاکتورها

نوعی از انواع قطع کننده ها که توانایی قطع جریان بار را داشته اما جریان اتصال کوتاه را قطع نمی کنند. کنتاکتورها از این نظر شبیه به سکسیونرهای قابل قطع زیر بار عمل می کنن اما تفاوت اصلی این دو در قابلیت تعداد قطع و وصل مکانیکی آنها می باشد. این قابلیت بسیار بالا بوده و حتی تا 20 برابر کلیدها نیز پیش می رود. این مزیت مهم باعث شده است که از این گونه تجهیزات برای قطع و وصل موتورهای الکتریکی که به دفعات در طول شبانه روز قطع و وصل می شوند استفاده شود.

آزمایش تزریق جریان ثانویه

آزمایش عملکرد مطلوب سیستم حفاظت، شامل ترانس جریان رله و دژنکتور به وسیله دستگاه تزریق جریان اولیه انجام می گیرد و شامل مراحل زیر می شود: • تنظیم فانکشن حفاظت جریان رله ای • تزریق جریان اولیه از طریق جعبه باسبار و افزایش آن از سیستم تنظیم رله • ثبت زمان عملکرد رله • بررسی عملکرد مطلوب بر اساس سیستم تنظیم رله با اجرای این آزمایش به هر گونه خطا در اتصال ترانس جریان مکانیزم قطع دژنکتور یا رله می توان پی برد.

آزمایش کنترل ضخامت رنگ با استفاده از دستگاه

آزمایش کنترل ضخامت رنگ با استفاده از دستگاه روش اجرای این آزمایش بدین شکل است که پروب دستگاه را در نقاط مختلف قطعه رنگ شده قرار داده و ضخامت آن را اندازه گیری می کنند.